https://www.douffetheuts.nl/nieuwe-wet-partneralimentatie/n168c0
 
Nieuwe wet partneralimentatie
30 december 2019
Douffet & Heuts
Per 1 januari 2020 treedt de nieuwe wet partneralimentatie in werking. Door inwerkingtreding van de wet verandert het maximale aantal jaren dat partneralimentatie moet worden betaald.
Nieuwe wet partneralimentatie

Per 1 januari 2020 treedt de nieuwe wet partneralimentatie in werking. Door inwerkingtreding van de wet verandert het maximale aantal jaren dat partneralimentatie moet worden betaald. De maximale termijn dat partneralimentatie dient te worden betaald zal vanaf 1 januari 2020 vijf jaren zijn in plaats van twaalf jaren.

Alle scheidingen die vanaf 1 januari 2020 worden ingediend vallen onder de nieuwe wet en zullen te maken hebben met de nieuwe termijn. Voor scheidingen die ingediend zijn vóór 01-01-2020 geldt nog het oude recht, dus de termijn van twaalf jaren. Er verandert eveneens niets voor diegene die al gescheiden is.

Bij de vraag of het nieuwe recht (termijn van vijf jaren) of het oude recht (termijn van twaalf jaren) van toepassing is, is het indieningsmoment van het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank bepalend. Aan de hand van het indieningsmoment wordt namelijk geconstateerd welk recht van toepassing is. Is het echtscheidingsverzoek ingediend vóór 01-01-2020? Dan geldt het oude recht (termijn van twaalf jaren). Is het echtscheidingsverzoek ingediend ná 01-01-2020? Dan geldt het nieuwe recht (termijn van vijf jaren).

Voor het indieningsmoment wordt gekeken naar de datum waarop het echtscheidingsverzoek is ontvangen door de rechtbank. Wordt bijvoorbeeld door een advocaat het echtscheidingsverzoek opgesteld en verzonden vóór 01-01-2020 maar pas ná 01-01-2020 ontvangen door de rechtbank? Dan geldt het nieuwe recht. Hetzelfde geldt – logischerwijs-  indien een advocaat het echtscheidingsverzoek na 01-01-2020 indient. Indien een advocaat een echtscheidingsverzoek vóór 01-01-2020 opstelt en verzend aan de rechtbank en dit ook vóór 01-01-2020 wordt ontvangen, dan geldt het oude recht.

Er zijn uitzonderingen op de regel van vijf jaren, maar veel mensen hebben gekozen om het hier niet op te laten aankomen. Voor hen was het beter de termijn, althans de toepasselijkheid van de oude wet, veilig te stellen.

Op de valreep hulp nodig? Nader advies hierover nodig? Douffet Heuts Advocaten staat u bij in een echtscheidingsprocedure. Neem contact met ons op.