https://www.douffetheuts.nl/schadevergoeding-voor-inkomsten-uit-zwart-werk/n197c0
 
Wanneer u door de schuld van een ander letsel oploopt en hierdoor uw werkzaamheden niet meer kunt uitvoeren, dient de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij u hiervoor te vergoeden. Maar hoe zit dat als u inkomen heeft gehad uit “zwart werk” en dit inkomen wegvalt door uw letsel?
Schadevergoeding voor inkomsten uit “zwart werk”.

Wanneer u door de schuld van een ander letsel oploopt en hierdoor uw werkzaamheden niet meer kunt uitvoeren, dient de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij u hiervoor te vergoeden. Maar hoe zit dat als u inkomen heeft gehad uit “zwart werk” en dit inkomen wegvalt door uw letsel?

Tegenwoordig zijn er verzekeraars die inkomsten uit zwart werk niet meer willen vergoeden. De achterliggende gedachte van het niet vergoeden van zwarte inkomsten is dat zwart werken in beginsel niet moreel is en in strijd met de Wet. Dat is op zich een correct standpunt.

Een verzekeraar die zich op een dergelijk standpunt beroept, meet echter met twee maten. In letselschadezaken hebben slachtoffers immers vaak hulp nodig in het huishouden, van klusjesmannen of mantelzorgers. Verzekeraars wijzen er dan op dat deze hulp zwart kan worden ingehuurd, zodat de kosten daarvoor laag blijven. Omdat de verzekeraars de kosten voor deze hulp moeten vergoeden aan het slachtoffer, hebben de verzekeraars in die gevallen geen bezwaar tegen “zwarte kosten”. Wanneer hulp zwart betaald wordt, levert dit een aanzienlijk lagere schadelast op dan wanneer de hulp via officiële instanties wordt ingehuurd en betaald. Daarmee wordt de schadelast voor de verzekeraar dus lager.

Indien verzekeraars van mening zijn dat zwarte inkomsten niet meer vergoed kunnen worden als schadepost, zullen zij ook moeten accepteren dat de kosten die het slachtoffer maakt voor hulp, ook niet meer zwart vergoed worden. De vraag is of en in hoeverre dat wenselijk is.

Ook in de rechtspraak is bepaald dat zwarte inkomsten die worden gemist als gevolg van letsel, gezien moeten worden als schade. Deze inkomsten moeten dan ook volgens de Hoge Raad vergoed worden. Wel moet alsdan over de schadevergoedingsuitkering een fictieve belasting worden geheven. Het standpunt van de verzekeraars omtrent het niet langer meer vergoeden van zwarte inkomsten, is derhalve in strijd met de rechtspraak. Verzekeraars in letselschadezaken die het slachtoffer schadevergoeding moeten betalen, moeten dan ook vooralsnog eveneens een schadevergoeding betalen voor het mislopen van zwarte inkomsten.

Heeft u vragen over letselschade? Of weigert de verzekeraar uw schade te vergoeden? Neem dan contact op met onze letselschadespecialist, mr. M.M. van Tol! Dit kan ook via Whatsapp. App uw vraag naar 046-4206400 en wij gaan voor u aan de slag!