https://www.douffetheuts.nl/echtscheiding-neem-een-advocaat/n160c0
 
Echtscheiding? Neem een advocaat!
9 mei 2019
Douffet & Heuts
Een echtscheiding is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Uw leven verandert en er moet vaak veel geregeld worden. Hiermee kunnen nogal wat emoties gepaard gaan. De verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap kan ingewikkeld zijn.
Echtscheiding? Neem een advocaat!

Echtscheiding

Een echtscheiding is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Uw leven verandert en er moet vaak veel geregeld worden. Hiermee kunnen nogal wat emoties gepaard gaan. De verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap kan ingewikkeld zijn. Ook bij huwelijken na 1 januari 2018, waarvoor een beperking van de algehele gemeenschap van goederen geldt, of wanneer er huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt, kan de verdeling of afwikkeling een hele klus zijn.

Deskundige begeleiding

Na de echtscheiding moet u vaak nog met elkaar verder. Weliswaar niet meer als partners, maar ouders van (minderjarige) kinderen zijn, omdat er een alimentatieplicht bestaat, omdat de gezamenlijke woning nog verkocht moet worden, etc. Het is daarom raadzaam om goede deskundige begeleiding te zoeken. De afspraken die u bij de echtscheiding maakt, zijn namelijk van grote invloed op uw leven na de echtscheiding.

Mediator of advocaat

Voor de duidelijkheid: scheiden kan nooit zonder advocaat. Een mediator, echtscheidingsbemiddelaar, echtscheidingsmakelaar, boekhouder, financieel adviseur, etc. kan zelf geen echtscheidingsverzoek bij de rechtbank indienen. Dat mag alleen een advocaat.

Meestal werken deze personen samen met een advocaat, die het verzoekschrift opstelt en dit samen met het echtscheidingsconvenant indient bij de rechtbank. Dat betekent niet dat deze advocaat het convenant ook inhoudelijk bekijkt en/of beoordeelt! U krijgt de advocaat meestal ook niet te spreken!

Dat is iets dat wat ons betreft wel altijd zou moeten gebeuren. Waarom? In onze praktijk hebben wij steeds vaker cliënten die na een echtscheiding door middel van mediation of een andere soort bemiddeling met een modieuze naam, met een probleem zitten, dat direct voortvloeit uit de afspraken die in het echtscheidingsconvenant zijn vastgelegd. Deze convenanten zijn vaak onduidelijk en tegenstrijdig. In het ergste geval bevatten zij bovendien afspraken die in de praktijk helemaal niet uitvoerbaar zijn voor partijen. De cliënten weten niet meer waarom bepaalde afspraken zijn gemaakt. De achtergrond van de afspraken zijn nooit opgeschreven. Of de ex-partners geven elk een andere uitleg aan het convenant.

Bovendien, een advocaat mag volgens de gedragsregels voor advocaten niet klakkeloos een convenant te laten bekrachtigen door indiening van een verzoekschrift tot echtscheiding. De juistheid van het convenant behoort tot de eigen verantwoordelijkheid van de advocaat. Zo niet, dan riskeert de advocaat een tuchtrechtelijke maatregel als daarover wordt geklaagd!

Praktijkvoorbeeld

Partijen zijn in 2009 gescheiden en hebben bij een mediator afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Een van die afspraken was dat er partneralimentatie betaald werd, waarvan de hoogte jaarlijks door partijen zelf opnieuw beoordeeld moest worden. Was er teveel betaald, dan moest dat terugbetaald worden. Was er te weinig betaald, dan moest er nabetaald worden. Allereerst kunt u zich voorstellen dat een dergelijke afspraak tot talloze, veelal onnodige discussies tussen partijen kan leiden. Ten tweede: hoe gaan partijen zelf de hoogte van de partneralimentatie beoordelen, als zij geen idee hebben hoe de partneralimentatie überhaupt wordt berekend? En dan elk jaar de verplichting om met elkaar om de tafel te moeten!

Toen een van deze partijen dit jaar ons kantoor bezocht, viel meteen op dat dit betreffende convenant meerdere onhoudbare en onuitvoerbare afspraken bevatte. Bovendien had de cliënt eigenlijk geen idee van wat er nu precies was afgesproken, wat de gevolgen daarvan waren. Sterker nog: ze haddden deze afspraken ook nooit naar behoren uitgevoerd. En dat leverde nu, zelfs tien jaar na de echtscheiding, discussie op.

Conclusie

Hiermee is natuurlijk niet gezegd dat alle mediators slecht werk afleveren. Het hoofddoel van mediation is echter wel het oplossen van geschilpunten, waarbij het herstellen van de relatie vaak ook een grote rol speelt. En zo kan het zijn dat partijen soms sneller instemmen met afspraken, zonder dat zij goed voor ogen hebben wat die afspraken nu precies betekenen. En kan het soms vergaande juridische gevolgen hebben.

Een advocaat kan vaak beter beoordelen wat de juridische gevolgen zijn van afspraken, of wat de juridische gevolgen zijn als een van partijen zich niet aan de afspraken houdt. In dat kader durven wij dan ook te stellen dat u altijd een advocaat nodig hebt bij een echtscheiding. Niet slechts voor het indienen van een verzoekschrift nadat de mediator het convenant heeft opgesteld.

De praktijk leert bovendien dat mensen die hun echtscheiding door middel van mediation hebben geregeld, soms ontevreden zijn over de dienstverlening en/of het resultaat.

Een fout, een misberekening, een zwak beslismoment en andere onjuiste afspraken achteraf herstellen is lastig. Niet onmogelijk, maar het kost meer tijd en soms meer geld. Dan is goedkoop echt duurkoop. Overigens, als wij de tarieven horen die de cliënten bij de bemiddelaar hebben betaald, dan schrikken wij! Dus waarom evenveel of zelfs meer betalen maar geen bijstand van een advocaat hebben?

Het is dus raadzaam om bij echtscheiding direct een advocaat in te schakelen. Ook een advocaat is er – wat ons betreft – niet op uit om partijen verdeeld te houden en zal in eerste instantie proberen om te zoeken naar een voor alle partijen aanvaardbare oplossing. Ook als de ander een eigen advocaat heeft.     

Laat u dus vooral ook niet misleiden door advertenties over zogenoemde “flitsscheidingen”, “internetscheidingen” etc. Een echtscheiding goed regelen kost nu eenmaal tijd. En juist omdat het ook emotioneel gezien een ingrijpende gebeurtenis is, staat een persoonlijke aanpak voorop. Althans, bij Douffet Heuts Advocaten.

 

Gaat u scheiden en wilt u hierbij hulp? Bent u al gescheiden en loopt u toch tegen een probleem aan? Neem dan meteen contact met ons op!