https://www.douffetheuts.nl/partneralimentatie-als-je-ex-gaat-samenwonen/n193c0
 
Partneralimentatie: als je ex gaat samenwonen
30 maart 2021
Douffet & Heuts
De afgelopen jaren zien wij een toename van het aantal zaken waarbij er discussie is over het betalen van de partneralimentatie wanneer er een nieuwe partner in het spel is. Onder bepaalde omstandigheden kan er een verzoek worden ingediend ex art. 1:160 BW. Maar wat houdt dat in?
Partneralimentatie: als je ex gaat samenwonen

De afgelopen jaren zien wij een toename van het aantal zaken waarbij er discussie is over het betalen van de partneralimentatie wanneer er een nieuwe partner in het spel is. Onder bepaalde omstandigheden kan er een verzoek worden ingediend ex art. 1:160 BW. Maar wat houdt dat in?

Wanneer wij namens een cliënt een verzoek ex art. 1:160 BW indienen, betekent dit dat wij degene die partneralimentatie betaalt, bijstaan in de discussie of degene die partneralimentatie ontvangt, hier nog wel recht op heeft. Dit omdat deze laatste persoon mogelijk samenwoont als zijnde gehuwd of hebbende een geregistreerd partnerschap.

Het is namelijk zo dat wanneer uw ex-partner opnieuw gaat samenwonen met een nieuwe partner en er wordt voldaan aan bepaalde criteria, dit ervoor kan zorgen dat de partneralimentatie stopt.

De criteria waar naar wordt gekeken zijn:

- of de nieuwe relatie van uw ex-partner affectief is;

- of de nieuwe relatie van uw ex-partner van duurzame aard is;

- of uw ex-partner en de nieuwe partner elkaar wederzijds verzorgen;

- of uw ex-partner en diens nieuwe partner samenwonen.

Daarbij is het van belang om op te merken dat artikel 1:160 BW regelend recht is. Dit betekent dat – in tegenstelling tot dwingend recht – partijen bij het maken van afspraken over de partneralimentatie mogen afwijken van hetgeen in artikel 1:160 BW staat. In de praktijk wordt dit ook gedaan. Dit omdat de gevolgen van artikel 1:160 BW nogal ingrijpend zijn: zodra de partneralimentatie wordt stopgezet, kan dit ook niet meer opnieuw gaan lopen. Vandaar dat partijen in een convenant nog wel eens overeenkomen dat degene die partneralimentatie ontvangt, bij het aangaan van een nieuwe relatie gedurende een bepaalde periode mag “proef”samenwonen. De partneralimentatie stopt dan pas na een proefperiode van bijvoorbeeld een aantal maanden.

Ook is het van belang op te merken dat samenwonen niet letterlijk het geval hoeft te zijn. Bij elk geval wordt gekeken naar de omstandigheden. Zo kan er ook sprake zijn van samenwonen als de nieuwe partners allebei nog een eigen woning hebben, bijvoorbeeld wanneer zij regelmatig bij elkaar overnachten en samen zijn (LAT). Maar ook zaken waarvan u het mogelijk niet verwacht, kunnen reden zijn om te voldoen aan de criteria. Zo kan er bij het rijden in de auto van de nieuwe partner of bij het samen boodschappen doen uitgegaan worden van wederzijdse verzorging.

Het constateren en vastleggen van deze feiten is niet iets de alimentatieplichtige zelf moet onderzoeken en vastleggen. Daarvoor zal een deskundige moeten worden ingeschakeld.

Ons kantoor werkt samen met een gespecialiseerd recherchebureau die dergelijke onderzoeken verricht. Het door dit recherchebureau opgestelde rapport wordt in de procedure tot beëindiging alimentatie gebruikt om aan te tonen dat voldaan is aan de criteria van artikel 1:160 BW.

Wilt u meer informatie over het stopzetten van partneralimentatie, uw recht op partneralimentatie, of heeft u een conflict met uw ex-partner hieromtrent? Neem dan contact op met een van onze medewerkers!