https://www.douffetheuts.nl/even-opfrissen-wijzigingen-arbeidsrecht-per-1-januari-2015/n101c0
 
Eerder hebben we in een tweetal artikelen uiteengezet welke voornemens er zijn om het arbeidsrecht te wijzigen. Deze artikelen vindt u hier en hier.
Even opfrissen: wijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2015

Even opfrissen: wijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2015

Eerder hebben we in een tweetal artikelen uiteengezet welke voornemens er zijn om het arbeidsrecht te wijzigen. Deze artikelen vindt u hier en hier.

Inmiddels is per 1 januari 2015 een aantal wijzigingen van kracht geworden, die u hieronder worden opgesomd. Deze wijzigingen zijn met name van belang voor de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, onder meer met betrekking tot de aanzegverplichting, het concurrentiebeding en de proeftijd.

Aanzegverplichting:  als er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van zes maanden of langer en die van rechtswege eindigt, dan is de werkgever verplicht om de werknemer schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Dit is de zogenaamde aanzegverplichting. Houdt de werkgever zich niet aan de aanzegverplichting, dan is hij vergoeding verschuldigd ter hoogte van één bruto maandsalaris. Als hij de werknemer te laat informeert over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst, dan is de werkgever een vergoeding verschuldigd voor de resterende duur van de maand. De werknemer dient wel binnen twee maanden na het einde van de dienstbetrekking aanspraak te maken op die vergoeding.

Concurrentiebeding: in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag geen concurrentiebeding worden opgenomen. Dat mag alleen wanneer de werkgever daarvoor zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen heeft en deze schriftelijk zijn gemotiveerd in het beding.

Proeftijd: in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor zes maanden en korter, mag geen proeftijd worden overeengekomen. Voor langere tijdelijke arbeidsovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd, blijft die mogelijkheid wel bestaan.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van de wijzigingen in het arbeidsrecht in 2015, neemt u dan contact op met één van onze advocaten.