https://www.douffetheuts.nl/welke-algemene-voorwaarden-van-toepassing/n93c0
 
Welke algemene voorwaarden van toepassing?
1 juni 2015
Douffet & Heuts
De Hoge Raad heeft zich onlangs uitgesproken over de vraag welke bepalingen van twee sets algemene voorwaarden van toepassing zijn. Een vraag waar bedrijven veelvuldig mee worden geconfronteerd.
Welke algemene voorwaarden van toepassing?

Welke algemene voorwaarden van toepassing?

De Hoge Raad heeft zich onlangs uitgesproken over de vraag welke bepalingen van twee sets algemene voorwaarden van toepassing zijn. Een vraag waar bedrijven veelvuldig mee worden geconfronteerd. Vooral als de algemene voorwaarden met elkaar strijdige bepalingen bevatten.

In deze zaak waren er twee sets algemene voorwaarden van toepassing verklaard op de transactie tussen bedrijven die al lang zaken met elkaar deden. In de algemene voorwaarden stonden echter strijdige bepalingen omtrent de manier waarop de geschilbeslechting moest plaatsvinden (arbitrage of niet).

De Hoge Raad oordeelt dat indien in een transactie twee sets algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard die met elkaar strijdige bepalingen bevatten, door interpretatie moet worden uitgemaakt welke bepaling van toepassing is.

Welke bepaling dan prevaleert, moet worden vastgesteld door middel van uitleg van de overeenkomst die partijen hebben gesloten. Dit wordt ook wel de “Haviltex-maatstaf” genoemd. In dit geval lieten het Hof en de Hoge Raad de algemene voorwaarden die met de hand ingevuld en specifiek voor dit geval  van toepassing werden verklaard, prevaleren boven de standaard voorgedrukte tekst van de andere set.

Wilt u uw algemene voorwaarden laten checken? Algemene voorwaarden opstellen? Een geschil over de toepassing van algemene voorwaarden? Neem contact op met ons kantoor.