https://www.douffetheuts.nl/ex-partner-makkelijk-uitkopen-nhg-versoepelt-regels/n171c0
 
De meeste stellen kopen samen een woning, op basis van twee inkomens. Wanneer men de relatie verbreekt, valt één inkomen weg. Vaak wil een van beide partners in de gezamenlijke woning blijven wonen.
Ex-partner makkelijk uitkopen: NHG versoepelt regels

De meeste stellen kopen samen een woning, op basis van twee inkomens. Wanneer men de relatie verbreekt, valt één inkomen weg. Vaak wil een van beide partners in de gezamenlijke woning blijven wonen. Het is echter financieel gezien lastig om bij een relatiebreuk in de gezamenlijke woning te blijven wonen. Er dient immers een vergoeding aan de ex-partner te worden betaald voor de waarde van de gezamenlijke woning en de overwaarde.  Dit is erg duur en levert dan ook vaak een financieringsprobleem op, zoals te zien in het volgende rekenvoorbeeld.

Wanneer men een hypotheek heeft van € 200.000,-- op een woning en de woning blijkt uiteindelijk € 300.000,-- waard te zijn, dan is er sprake van overwaarde. Bij een relatiebreuk komt de helft daarvan toe aan de ex-partner. Degene die in de gezamenlijke woning wil blijven wonen, dient dan in zijn eentje de hypotheek van € 200.000,-- over te nemen, plus een bedrag van € 50.000,-- aan de ex-partner te voldoen voor de overwaarde. Daardoor zou men in dit voorbeeld uitkomen op een hypotheek van € 250.000 ,-- zonder bijkomende kosten, die men alleen dient te voldoen.

Om de financiering toch rond te krijgen, zoeken mensen oplossingen om de woning te behouden, zoals het afsluiten van een persoonlijke lening. Hoewel een persoonlijke lening in tegenstelling tot een hypothecaire lening gemakkelijker is om te krijgen, brengt een persoonlijke lening hogere maandlasten met zich mee. Dit maakt het behouden van de woning vooralsnog onnodig duur. Het komt dan ook geregeld voor dat ex-partners gedwongen overgaan tot verkoop van de gezamenlijke woning, vanwege dit financieringsprobleem.  Het behouden van een gezamenlijke woning na een relatiebreuk kan dan ook bijzonderlijk moeilijk zijn.

Tegen dit financieringsprobleem hoeven mensen die nu hun relatie verbreken (en een hypotheek met NHG hebben) echter niet meer aan te lopen, omdat de Nationale Hypotheek Garantie de leennormen heeft veranderd. Hierbij wordt niet meer de zogenaamde acceptatietoets voor een nieuwe lening uitgevoerd, maar de beheertoets. Bij de beheertoets wordt er niet meer gekeken naar wat er geleend kan worden, maar wat er per maand aan hypotheeklast moet worden betaald.

Als de hypotheekverstrekker kan onderbouwen dat een klant de lasten van een woning na een relatiebreuk kan dragen, staat de NHG toe dat de aanvullende lening voor de overwaarde bij de hypotheek wordt opgeteld.

Hoewel relatiebeëindiging een van de meest voorkomende redenen is om over te gaan tot verkoop van een woning, biedt de nieuwe leennorm hier een oplossing voor. De nieuwe norm zorgt er immers voor dat het gemakkelijker wordt om een ex-partner uit te kopen en de gezamenlijke woning te behouden.

Heeft u uw relatie verbroken en wil u uw gezamenlijke woning behouden? Neem dan contact met ons op.