https://www.douffetheuts.nl/rechtsbijstandverzekering-u-kiest-uw-advocaat-zelf/n186c0
 
Een rechtsbijstandverzekering; veel mensen hebben er een, met de hoop hem nooit nodig te zullen hebben. Maar als u hem wel nodig heeft, dan wilt u toch ook zelf uw advocaat mogen kiezen? Het Europese Hof van Justitie is het daarmee eens, zoals volgt uit hun uitspraak van 14 mei 2020.
Rechtsbijstandverzekering? U kiest uw advocaat zelf!

Een rechtsbijstandverzekering; veel mensen hebben er een, met de hoop hem nooit nodig te zullen hebben. Maar als u hem wel nodig heeft, dan wilt u toch ook zelf uw advocaat mogen kiezen? Het Europese Hof van Justitie is het daarmee eens, zoals volgt uit hun uitspraak van 14 mei 2020.

In het verleden was het al zo dat in geval van een procedure de verzekeringnemer zelf mocht kiezen door welke advocaat hij of zij wenste te worden bijgestaan. Dit noemt men de vrije advocaatkeuze. Dit gold evenwel alleen als er sprake was van een gerechtelijke procedure. Zolang partijen nog geen procedure waren gestart, en zich dus nog in de onderhandelingsfase bevonden, gold er geen vrije advocaatkeuze. De rechtsbijstandverzekering besliste dan door wie de verzekeringnemer zou worden bijgestaan.

Op 14 mei 2020 heeft het Europese Hof van Justitie een nieuwe uitspraak hierin gedaan. Thans dient vrije advocaatkeuze ook te gelden als partijen nog in de onderhandelingsfase zitten, en er dus nog geen procedure is gestart. Het Hof is namelijk van mening dat dit het doel om zaken zoveel mogelijk met een schikking te regelen, zal ondersteunen.  

Stelt uw verzekeraar zich dan ook op het standpunt dat u uw advocaat niet zelf mag kiezen? Dan is dit onjuist, ongeacht hetgeen in de polisvoorwaarden staat. U mag zelf kiezen bij welke advocaat u uw zaak wenst onder te brengen. Hierdoor heeft u de mogelijkheid een advocaat te kiezen die gespecialiseerd is op uw rechtsprobleem. Dit is ook mogelijk bij reeds lopende zaken, door bij uw rechtsbijstandverzekering aan te geven dat u in het kader van vrije advocaatkeuze wenst over te stappen naar een andere advocaat.

Heeft u juridische hulp nodig? Wij kijken graag naar de mogelijkheden! Neemt u contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten, zij staan u graag te woord.