https://www.douffetheuts.nl/letsel-door-val-in-restaurant-of-supermarkt/n123c0
 
Letsel door val in restaurant of supermarkt
1 december 2013
Douffet & Heuts
Letselschade door val in restaurant of supermarkt: heeft het slachtoffer recht op schadevergoeding?
Letsel door val in restaurant of supermarkt

Letsel door val in restaurant of supermarkt

Letselschade door val in restaurant of supermarkt: heeft het slachtoffer recht op schadevergoeding?

Met enige regelmaat komen valpartijen in een restaurant of supermarkt voor. Door een dergelijke val kan vervelend letsel bij het slachtoffer ontstaan , die als gevolg daarvan schade lijdt. Of er in een dergelijke situatie recht op vergoeding van de schade bestaat , hangt af van een aantal omstandigheden.

Restaurant niet aansprakelijk voor letselschade 

In de zaak van mevrouw X tegen Mc Donalds in Almere, oordeelde de rechtbank in 2011 dat Mc Donalds niet aansprakelijk was voor de letselschade van mevrouw X, nadat zij was uitgegleden toen zij naar de achteruitgang van het restaurant wandelde. Waardoor mevrouw X was gevallen, is niet volledig duidelijk. Zij heeft een heupfractuur opgelopen en stelt dat de vloer niet deugde, althans glad en/of vuil was. 

In deze zaak was gebleken dat de vloeren geen gebreken vertoonden. Het restaurant had voorts voldoende voorzorgsmaatregelen en voldoende gebruikelijk onderhoud aan de vloeren gepleegd. Zo werd ieder half uur de hygiëne en veiligheid van de vloeren gecontroleerd en was er sprake van een schoonmaakplanning. 

Verder oordeelde de rechtbank dat McDonalds een druk bezocht restaurant is, waar door bezoekers en personeel met voedsel en drankjes wordt rondgelopen. De kans dat er op vloer wordt gemorst , is daardoor groter dan in een ander restaurant. Dat is voorzienbaar en zichtbaar voor de bezoekers, van wie voldoende oplettendheid verwacht mag worden. 
Onder deze omstandigheden wees de rechtbank risicoaansprakelijkheid en onrechtmatig handelen van het restaurant af.

Restaurant wel aansprakelijk voor letselschade

Anders ligt het in de zaak van een drukbezocht Italiaans restaurant in Maastricht. In deze zaak oordeelde de rechtbank in oktober 2013, dat het restaurant wel aansprakelijk is voor de letselschade van mevrouw Y. Mevrouw Y viel, omdat zij op weg naar het toilet, een afstapje over het hoofd heeft gezien en voorover is gevallen. Als gevolg van de val is haar knieschijf gebroken en zijn haar duimen gekneusd.

De rechtbank oordeelt dat er een grote mate van waarschijnlijkheid is, dat bezoekers van het restaurant niet de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid in acht nemen. 


De rechtbank wijst op verschillende omstandigheden, die in deze zaak een rol spelen . Het restaurant is drukbezocht. Tafels en stoelen staan dicht op elkaar en enkele staan dicht bij het afstapje. Het niveauverschil is 11 centimeter en de vloeren van het hogere en lagere deel van het restaurant zien er hetzelfde uit. Het afstapje is voor degene die van boven naar beneden gaat niet goed te zien. In het restaurant is sfeerverlichting. Er wordt alcohol genuttigd in het restaurant en bezoekers lopen heen en weer naar hun tafels om , bijvoorbeeld, het toilet te bezoeken. Soms hangen er jassen over de stoelen. Onder deze omstandigheden kan het gebeuren dat een bezoeker het afstapje over het hoofd ziet en valt.

De rechtbank is van mening dat het restaurant onder deze omstandigheden maatregelen had moeten nemen om ongevallen te voorkomen. Zoals een strip op het afstapje in een opvallende kleur, een waarschuwingsbordje, het uiterlijk van het afstapje wijzigen etc. De rechtbank oordeelt het afstapje , waardoor het ongeluk is gebeurd en het letsel is ontstaan , gevaarlijk. Dit leidt tot aansprakelijkheid van het restaurant op grond van onrechtmatige daad. Mevrouw Y krijgt derhalve wel schadevergoeding voor de letselschade die zij lijdt als gevolg van de valpartij. 

Supermarkt wel aansprakelijk voor letselschade

In de zaak van mevrouw A tegen een supermarkt oordeelde de rechtbank in Breda in 2012, dat de supermarkt aansprakelijk was voor de letselschade van mevrouw A. Mevrouw A was gevallen over een lege en lage kubus bij de bloemenopstelling in de buurt van de kassa’s en heeft daarbij schouderletsel opgelopen.

De rechtbank noemt de volgende relevante omstandigheden. Een lage en lege kubus in het loopgebied in de buurt van de kassa’s levert een gevaar op en een kans op letsel door valpartijen op de harde tegelvloer. Klanten in een supermarkt zijn niet altijd even oplettend. Immers zij kijken rond en zijn gericht op boodschappen en de kassa. Daarmee moet de supermarkt rekening houden. Het is eenvoudig en niet kostbaar om een valpartij als deze te voorkomen, door ervoor te zorgen dat er geen lage kubussen in de buurt van de kassa staan.
De rechtbank achtte de supermarkt aansprakelijk op grond van onrechtmatige daad. Mevrouw A ontvangt schadevergoeding voor haar letselschade.


Mocht u over het bovenstaande vragen hebben, neem dan contact op met één van onze advocaten.