https://www.douffetheuts.nl/whiplash-of-andere-medisch-niet-objectiveerbare-afwijkingen/n149c0
 
In letselschadezaken is er vaak discussie over de medische klachten van de slachtoffers. Bij whiplash klachten ontbreekt meestal een medische aanwijsbare oorzaak voor de pijn en de klachten.
Whiplash of andere medisch niet objectiveerbare afwijkingen

In letselschadezaken is er vaak discussie over de medische klachten van de slachtoffers. Bij whiplash klachten ontbreekt meestal een medische aanwijsbare oorzaak voor de pijn en de klachten.

whiplash letselschade

Terwijl whiplash slachtoffers onder meer te maken krijgen met hoofdpijn, nekpijn, concentratieproblemen en vergeetachtigheid. Er kunnen ook andere medisch niet verklaarbare klachten ontstaan na een ongeval, zoals rugklachten. Een letselschadeadvocaat moet daarop bedacht zijn.  

Verzekeringsmaatschappijen zijn namelijk snel van menig dat er in dit soort zaken geen sprake is van oorzakelijk verband tussen het ongeval en de klachten van het slachtoffer. Dat kan moeilijk zijn voor de positie van het slachtoffer in de letselschade zaak. Om met succes schadevergoeding van de verzekeringsmaatschappij te krijgen, moet het slachtoffer (bij voorkeur met behulp een letselschadeadvocaat) immers stellen en bewijzen dat de medische klachten het gevolg zijn van het ongeval, waarvoor de verzekeraar aansprakelijk is.

In de rechtspraak over whiplash is inmiddels een aantal uitgangspunten ontwikkeld, die het slachtoffer tegemoet komen tot opluchting van veel letselschadeadvocaten. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat, ook wanneer een medisch aanwijsbare oorzaak voor de klachten ontbreekt, er sprake kan zijn van oorzakelijk verband tussen het ongeval en de klachten. Daarvoor is tenminste nodig dat op objectieve wijze kan worden vastgesteld dat de klachten reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn. Er moet sprake zijn van een plausibel klachtenpatroon. Dat is het geval als de klachten consistent, consequent en samenhangend zijn. Als dat alles het geval is, mag er aan het bewijs van het bestaan van de klachten geen al te hoge eisen worden gesteld.

In een recente uitspraak van de Rechtbank Limburg zijn deze uitgangspunten door de rechtbank gebruikt om in een zaak van een hovenier met medisch niet te verklaren rugklachten, aangespannen met behulp van zijn letselschadeadvocaat, het oorzakelijk verband vast te stellen. De rechtbank heeft ook beslist dat de uitgangspunten uit de whiplashrechtspraak ook op andere medisch niet objectiveerbare afwijkingen van toepassing is.

Heeft u vragen over uw eigen positie en wilt u een letselschadeadvocaat spreken? Neem dan contact met ons op! U vindt hier ook meer informatie over een eerste gesprek met de letselschadeadvocaat.