https://www.douffetheuts.nl/betaald-ouderschapsverlof-in-het-eerste-levensjaar/n185c0
 
Op dit moment is het al zo dat ouders 26 weken ouderschapsverlof kunnen opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dat verlof is in principe onbetaald, tenzij anders afgesproken. Dit is voor sommige ouders een reden om het ouderschapsverlof niet op te nemen; omdat zij de inkomsten eenvoudigweg niet kunnen missen. In augustus 2022 verandert hier het een en ander in: een deel van het ouderschapsverlof wordt dan betaald.
Betaald ouderschapsverlof in het eerste levensjaar

Op dit moment is het al zo dat ouders 26 weken ouderschapsverlof kunnen opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dat verlof is in principe onbetaald, tenzij anders afgesproken. Dit is voor sommige ouders een reden om het ouderschapsverlof niet op te nemen; omdat zij de inkomsten eenvoudigweg niet kunnen missen. In augustus 2022 verandert hier het een en ander in: een deel van het ouderschapsverlof wordt dan betaald.

Op dit moment maakt 1/3 van de ouders geen gebruik van de mogelijkheid om ouderschapsverlof op te nemen. Dit terwijl het een prettig idee is om tijdelijk minder uren te werken en meer tijd aan je kindje te besteden, terwijl je contract hiervoor niet gewijzigd hoeft te worden. Veel ouders kunnen de inkomsten evenwel niet missen, zeker op het moment dat er een extra gezinslid bij komt.

Het kabinet heeft dan ook besloten om vanaf augustus 2022 de regeling voor het ouderschapsverlof te wijzigen. Per deze ingangsdatum zal gedurende 9 van de 26 weken ouderschapsverlof in elk geval 50% van het dagloon worden doorbetaald. Dit wordt betaald in de vorm van een uitkering vanuit het UWV.

Belangrijk hierbij op te merken is dat deze 9 weken verlof moeten worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. De overige 17 weken ouderschapsverlof blijven onbetaald, tenzij anders afgesproken met de werkgever. Deze 17 weken kan men opnemen totdat het kind de 8-jarige leeftijd heeft bereikt.

Naast het deels betaalde ouderschapsverlof, wordt ook stapsgewijs het extra geboorteverlof voor partners ingevoerd. Per 1 januari 2019 krijgen partners al 1 werkweek verlof, direct na de geboorte van het kind. Vanaf 1 juli 2020 komen hier nog eens vijf werkweken betaald verlof bij, welke kunnen worden opgenomen in het eerste half jaar na de geboorte.

Wilt u meer informatie over ouderschapsverlof, partnerverlof, of heeft u een conflict met uw werkgever hieromtrent? Neem dan contact op met een van onze medewerkers!