https://www.douffetheuts.nl/ontslag-op-staande-voet-vanwege-whatsapp-berichten/n92c0
 
Een ontslag op staande voet heeft vergaande gevolgen voor de werknemer. Een van die gevolgen is dat de werknemer na het ontslag geen recht heeft op een WW-uitkering.
Ontslag op staande voet vanwege WhatsApp-berichten?

Ontslag op staande voet vanwege WhatsApp-berichten?

Een ontslag op staande voet heeft vergaande gevolgen voor de werknemer. Een van die gevolgen is dat de werknemer na het ontslag geen recht heeft op een WW-uitkering. In dit artikel is opmerkelijke procedure aan bod in het kader van ontslag op staande voet naar aanleiding van WhatsApp-berichten.

Op 2 oktober 2014 heeft werknemer X een aantal WhatsApp-berichten verstuurd naar werknemer Y over de leidinggevende. Een van de berichten betreft een foto van een grafsteen met als tekst “Voor altijd weg door de servercrash maar voorgoed in ons hart” en een ander bericht betreft een foto van een lijkwagen met de tekst “hol schon mal den Wagen”. Werknemer Y bracht de werkgever op de hoogte van de WhatsApp-berichten, waarna laatstgenoemde werknemer X op staande voet heeft ontslagen. Op 28 oktober 2014 heeft de werkgever het ontslag op staande voet schriftelijk aan werknemer X bevestigd, waarbij zij onder meer het volgende heeft opgemerkt:

“De door u aan werknemer Y verstuurde afbeeldingen zijn dermate kwetsend en ongepast, dat er sprake is van een dringende reden in de zin van artikel 7:678 lid 2 sub e juncto sub k BW. Het verzenden van de betreffende afbeeldingen aan werknemer Y zijn voor leidinggevende beledigend, respectloos en krenkend en/of bedreigend. Werknemer Y gaf daarbij te kennen dat hij zeer ontdaan is over het feit dat u dergelijke afbeeldingen met betrekking tot de leidinggevende aan hem hebt verstuurd. ”

In deze zaak ging het om de vraag of het sturen van WhatsApp-berichten door een werknemer over diens leidinggevende een dringende reden vormde voor een ontslag op staande voet.

Werknemer X heeft met behulp van zijn advocaat in kort geding onder meer betaling van zijn salaris tot het einde van de arbeidsovereenkomst gevorderd. Aan zijn vordering legt hij ten grondslag dat hij ten onrechte op staande voet is ontslagen. De berichten waren slechts bedoeld als grap, waarmee werknemer X niemand, ook werknemer Y niet, heeft willen kwetsen. Bovendien heeft werknemer X de WhatsApp-berichten in privésfeer en niet tijdens werktijd gestuurd.

De werkgever verweerde zich door te stellen dat werknemer X met het versturen van zulke WhatsApp-berichten een grens heeft overschreden. De afbeeldingen van een grafsteen en een lijkwagen met vermelding van de naam van de leidinggevende zijn beledigend, respectloos, krenkend en/of bedreigend voor werknemer Y. Zij vormen een dringende reden voor het ontslag op staande voet en kunnen niet eenvoudigweg worden afgedaan als grap.

De rechter oordeelde op 21 januari 2015 als volgt. De inhoud van de berichten is voor meerdere uitleg vatbaar. De WhatsApp-berichten, waarmee werknemer X weliswaar de grens van het betamelijke heeft overschreden door het gebruik van de afbeeldingen, verdienen door de daarbij gevoegde teksten niet de (ernstige) kwalificatie van een regelrechte bedreiging. Daarbij is van belang dat werknemer X de Whatsapp-berichten niet aan de leidinggevende zelf heeft verstuurd en dat niet duidelijk is hoe de leidinggevende - op wie de berichten betrekking hebben - die berichten heeft opgevat. Een verklaring van de leidinggevende zelf ontbreekt. De vordering van werknemer X is dan ook toegewezen.

In deze zaak is het voor de werknemer goed afgelopen. Echter, men moet erop bedacht zijn dat alles wat op social media geschreven wordt, in een procedure gebruikt kan worden. Weet dus wat u zoal op social media plaatst en of u deze openbaar en beschikbaar maakt voor eenieder. Dat wil zeker niet zeggen dat het zich (ontevreden) uitlaten over bijvoorbeeld het werk op social media niet geoorloofd is, maar bedenk derhalve voor zulke berichten zichtbaar zijn, wat voor berichten u plaatst en naar wie u deze stuurt in het geval van (bijvoorbeeld) WhatsApp.