https://www.douffetheuts.nl/allianz-moet-gegevens-verkeersslachtoffer-uit-intern-verwijzingsregister-verwijderen/n163c0
 
Verzekeraars kunnen persoonsgegevens van (rechts)personen registeren wanneer er sprake is van opzettelijke fraude. De toets is: er is een risico voor de veiligheid en/of integriteit van de verzekeraar.
Allianz moet gegevens verkeersslachtoffer uit Intern Verwijzingsregister verwijderen

Verzekeraars kunnen persoonsgegevens van (rechts)personen registeren wanneer er sprake is van opzettelijke fraude. De toets is: er is een risico voor de veiligheid en/of integriteit van de verzekeraar.

Een interne registratie betekent dat iemand niet meer bij diezelfde verzekeringsmaatschappij nog een polis kan afsluiten. Een externe registratie is voor alle andere verzekeraars te zien. Dit kan vervelende gevolgen hebben. Iemand kan dan bij iedere verzekeraar worden geweigerd.

Wordt een interne registratie dan milder getoetst dan een externe registratie? Nee, zo blijkt weer uit een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 7 augustus 2019.

Het ging om een verkeersongeval. Het slachtoffer, de bestuurder van een auto, legde een letselschadeclaim bij Allianz neer. Allianz vertrouwde de oorzaak niet. Een onderzoek volgde. De conclusie van Allianz: het verkeersslachtoffer heeft het verkeersongeluk opzettelijk veroorzaakt. Allianz stopte met de zaak en betaalde niets meer.

Ook registreerde Allianz de gegevens van deze bestuurder. De registratie werd alleen in het Intern Verwijzingsregister gedaan.

De bestuurder startte een procedure tegen de verzekeringsmaatschappij. Hij vorderde vaststelling van de aansprakelijkheid van Allianz. Hij vorderde ook dat Allianz de registratie van zijn gegevens moet verwijderen.

De rechtbank stelde vast dat de andere bestuurder, de verzekerde van Allianz, een verkeersfout heeft gemaakt. Allianz was daarom wel aansprakelijk. De rechtbank vond wel dat de bestuurder zelf 50% eigen schuld had. Dit was niet opzettelijk volgens de rechtbank.

Dat de bestuurder het ongeluk opzettelijk heeft veroorzaakt, klopte daarom al niet. Bovendien moet Allianz zich houden aan Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Daarin staat dat alleen gegevens van personen worden geregistreerd die een risico vormen voor de veiligheid en/of integriteit van de verzekeraar.

Een verzekeraar die iemand wil opnemen moet daarbij een zorgvuldige afweging maken. Er moet een redelijk vermoeden van opzettelijke benadeling of een poging daartoe zijn of van oneigenlijk gebruik van producten, diensten en voorzieningen van een verzekeraar of een poging daartoe.

Allianz vermoedde dus dat deze persoon het ongeval opzettelijk heeft veroorzaakt. Ook vermoedde Allianz dat deze persoon geen letsel had, maar wel deed alsof.

De rechtbank had dat eerste al van tafel geveegd bij de vaststelling van de aansprakelijkheid van Allianz. Die reden voor Allianz verviel dus. Over het letsel oordeelde de rechtbank dat de bestuurder wel degelijk werd behandeld door een arts, een fysiotherapeut en een psycholoog. Deze hebben allen een diagnose gesteld. Er is dus wel letsel. Ook al zagen getuigen vlak na het ongeval dat de bestuurder zonder moeite uitstapte. De medische informatie die door de bestuurder is verstrekt, moet serieus worden genomen. Ook die reden voor registratie verviel daarom.

Volgens de rechtbank kon Allianz het vermoeden dat de bestuurder Allianz wilde benadelen of fraude pleegde, daarom niet hard maken. Een vermoeden is dus niet voldoende. Het moet in voldoende mate vaststaan dat er frauduleuze gedragingen hebben plaatsgevonden.

En het feit dat het alleen om een interne registratie gaat? Ook dan mag de registratie niet blijven staan vanwege de AVG. Iemand hoeft ook niet te accepteren dat zijn persoonsgegevens in interne systemen worden geregistreerd als daarvoor geen zwaarwegende grond kan worden gegeven. Die zwaarwegende grond, namelijk de waarborging van de veiligheid en integriteit van de verzekeraar, is in deze zaak niet aanwezig.

Allianz diende de registratie van de persoonsgegevens van deze persoon verwijderen.

Heel lang is het voor verzekeraars makkelijk geweest om (rechts)personen te registreren. Met de komst van de AVG is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens voor Verzekeraars aangepast. Onderbuikgevoelens mogen niet meer leiden tot registratie, ook niet enkel intern. Of er niet intern nog zwarte lijstjes rondgaan, is niet te zeggen.

Het kan wel zin hebben om je te verzetten tegen registratie, als voor die registratie onvoldoende redenen zijn. Hebt u zelf te maken met een onterechte registratie? Neem dan snel contact met ons op!