https://www.douffetheuts.nl/perikelen-in-verband-met-bedrijfsovername/n165c0
 
Perikelen in verband met bedrijfsovername
9 december 2019
Douffet & Heuts
Een aantal jaren geleden hebben onze cliënten hun familiebedrijf verkocht aan een derde. Zoals dit wel normaal is binnen een oud familiebedrijf was het pand eigendom van de cliënten.
Perikelen in verband met bedrijfsovername

Een aantal jaren geleden hebben onze cliënten hun familiebedrijf verkocht aan een derde. Zoals dit wel normaal is binnen een oud familiebedrijf was het pand eigendom van de cliënten. De bedrijfsactiviteiten werden door middel van diverse overeenkomsten onder diverse voorwaarden ook verkocht aan deze derde.

Na enige tijd betaalde de BV van de derde de huur van het bedrijfspand niet meer en kwam hij de afspraken zoals deze met de BV van de cliënten waren gemaakt ook niet meer na.

Op dat moment hebben cliënten ons kantoor benaderd om hun en hun besloten vennootschappen bij te staan, met als doel de ontruiming van hun pand door de derde en zijn besloten vennootschappen en om een titel te verkrijgen voor de vorderingen van cliënten en hun BV’s.

Na een uitgebreide ronde van door ons kantoor gelegde conservatoire beslagen op de inventaris en de bankrekeningen, zijn wij begonnen aan de bodemzaken.

Dit heeft uiteindelijk geleid tot twee uitspraken van de rechtbank Limburg, die zijn gepubliceerd op rechtspraak.nl. In kort komt het erop neer dat alles hetgeen wij gevorderd hebben namens onze cliënten en hun besloten vennootschappen zijn toegewezen, zoals:

  • Ontbinding van het huurcontract en ontruiming van het bedrijfspand door de derde en zijn BV’s.
  • Toewijzing achterstallige huurtermijnen van in totaal ongeveer € 240.000,--.
  • Toegewezen vorderingen, inclusief contractuele rentes, van ongeveer € 600.000,--.
  • Teruggave van inventaris dat nog toebehoorde aan de besloten vennootschappen van cliënten.
  • Dwangsommen van € 1.000,- per dag indien de derde dan wel zijn besloten vennootschappen niet voldeden aan veroordelingen in het vonnis.
  • En ongeveer € 12.000,- aan proceskosten.

Douffet Heuts Advocaten is een gerenommeerd kantoor en kan u helpen met problemen die u ervaart bij bijvoorbeeld een bedrijfsovername of bij perikelen die ontstaan na bedrijfsovername. Ook indien u andere problemen die ervaart in de uitoefening van uw besloten vennootschap of te maken hebben met ondernemingsrecht, kunt u bij ons terecht.

Meer informatie of direct uw zaak aanmelden? Neem contact op met mr. Gino van Tilborg.