https://www.douffetheuts.nl/mw-mr-m-m-van-tol/l78c12
 

Rechtsgebieden

Ontdek wie wij zijn

Arbeidsrecht

ArbeidsrechtIedere dag is onvoorspelbaar, ook op zakelijk gebied. Zo kan het gebeuren dat u na jaren van trouwe dienst ineens ontslagen wordt, zich onheus bejegend voelt of zich plotseling midden in een ingewikkeld conflict bevindt.

Als werknemer bestaat het gevaar dat de werkgever een te dominante positie inneemt op het werk en het arbeidsrecht is nodig om de wederzijdse rechten en plichten voor te schrijven. Ook de werkgever zelf staat wel eens voor hete vuren. Zo kan een arbeidsconflict in de ogen van de werkgever ontstaan zijn door het functioneren van de werknemer of kunnen werkgever en werknemer gewoon niet door een deur. Verder kan het ook voorkomen dat er voor de werkgever financiële noodzaak bestaat om mensen te ontslaan. Dit wordt ontslag om bedrijfseconomische redenen genoemd. Voor de werkgever bestaat dus net als voor de werknemer het risico, dat zich onprettige situaties ontplooien op de werkvloer.

Het arbeidsrecht is een zeer gecompliceerd rechtsgebied dat in feite de verhouding tussen werkgever en werknemer bepaalt. Derhalve is het raadzaam om een deskundige op dit gebied in de arm te nemen.

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Iedereen kan te maken krijgen met juridische problemen. Een huurgeschil, contracten, ongevallen of echtscheiding, het zijn allemaal zaken waar wij in ons dagelijks leven mee te maken kunnen krijgen. Daarom staan de adviseurs van Douffet Heuts al sinds 1970 elke werkdag voor u klaar om u te helpen en te woord te staan.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Neem contact op met onze arbeidsrecht specialist

Mw. mr. M.M. Van Tol

 

Wat is arbeidsrecht?

Dit rechtsgebied treft CAO´s, arbeidscontracten en regelt in het algemeen de arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers onderling. Omdat deze verhouding per definitie niet gelijkwaardig is, is een belangrijk aspect van het arbeidsrecht de bescherming van de werknemer tegen een dominante positie van zijn werkgever. Zo kan het voorkomen dat de werkgever de werknemer liever ziet gaan dan komen. Of er ontstaat een geschil over het loon van de werknemer. Voor zowel de werknemer alsook de werkgever is het gecompliceerd om op een juiste manier de regels van het arbeidsrecht in acht te nemen.

Het is derhalve raadzaam u vroegtijdig te laten adviseren, zoals bijvoorbeeld bij het opstellen van een contract. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Wat is een arbeidsovereenkomst?

Wanneer een werknemer in dienst is van een werkgever en het door de werkgever voorgeschreven werk verricht en hiervoor betaald krijgt in geld of in natura, spreken we van een arbeidsovereenkomst. Deze overeenkomst gaat onder andere over de aard van de werkzaamheden, de werktijden, de hoogte van het loon en hoe lang de wederzijdse opzegtermijn voor werkgever en werknemer is.

Juridische bijstand

Wanneer u te maken krijgt met ingewikkelde kwesties op de werkvloer, is het verstandig om juridisch advies in te winnen. Vaak zijn arbeidsconflicten niet alleen zakelijk. Ook op emotioneel gebied kunnen zowel de werkgever als de werknemer zich in een achtbaan bevinden. Een specialist behoudt het overzicht in een hectische periode en kan uw belangen op een deskundige, slagvaardige en overtuigende manier behartigen. Zo kan een lange, slepende afhandeling van zaken voorkomen worden.

Waarom Douffet Heuts Advocaten?

Douffet Heuts Advocaten heeft al meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van het behartigen van belangen aangaande arbeidszaken, zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Door deze ruime ervaring kunnen wij een goede deskundige begeleiding bieden. Daarbij wordt niet alleen naar het juridisch aspect van de zaak gekeken, maar ook naar de sociale kant. Het regelen van arbeidszaken is maatwerk, dat Douffet Heuts Advocaten door haar ruime specialistische kennis kan leveren.