https://www.douffetheuts.nl/mr-g-m-m-van-tilborg/l89c15
 

Rechtsgebieden

Ontdek wie wij zijn

Ondernemingsrecht

Als we spreken over de onderlinge verhouding tussen personen, dan spreken we niet alleen over persoonlijke verhoudingen. Ook zakelijke verhoudingen vallen hieronder. De overkoepelende term voor het recht dat de regels tussen burgers onderling beschrijft, is privaatrecht. Gaat het slechts over het zakelijke gedeelte, dan kan gesproken worden over ondernemingsrecht.

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Iedereen kan te maken krijgen met juridische problemen. Een huurgeschil, contracten, ongevallen of echtscheiding, het zijn allemaal zaken waar wij in ons dagelijks leven mee te maken kunnen krijgen. Daarom staan de adviseurs van Douffet Heuts al sinds 1970 elke werkdag voor u klaar om u te helpen en te woord te staan.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Neem contact op met onze ondernemingsrecht specialist

mr. G.M.M. Van Tilborg


Wat is ondernemingsrecht?

Ondernemingsrecht houdt zich bezig met rechtspersonen, bedrijven die gericht zijn op het maken van winst. Een ander woord voor een bedrijf dat zich richt op het maken van winst, is een onderneming. Vandaar de term ondernemingsrecht.

Rechtsvormen

Er zijn binnen dit rechtsgebied verschillende soorten rechtsvormen te vinden. Zo zijn er rechtsvormen waarvan iedereen wel eens gehoord heeft, omdat ze verreweg het belangrijkst zijn binnen het ondernemingsrecht: besloten en naamloze vennootschappen. Een wel bekend voorbeeld van een besloten vennootschap is McDonalds’ Nederland BV. Naast deze vennootschappen bestaan er tevens de coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij.

Belang ondernemingen

De zakelijke wereld speelt een grote rol binnen onze samenleving. De invloed op de economische groei is aanzienlijk en daarnaast zorgen ondernemingen voor werkgelegenheid en arbeidsproductiviteit. Het is dan ook van belang dat ondernemingen op een goede manier gestructureerd zijn en conflicten en andere moeilijkheden op een juiste wijze opgelost worden.

Juridische bijstand

Ondernemen is niet gemakkelijk. Een ondernemer moet van alle markten thuis zijn. Zo moet hij verantwoordelijkheidsgevoel hebben, besluitvaardig zijn, de financiën op orde hebben en tegenslagen het hoofd kunnen bieden. Tevens dient een ondernemer zich te houden aan allerlei regels en wettelijke verplichtingen. Omdat er binnen de ondernemingswereld sprake kan zijn van conflicten, onduidelijkheden en moeilijkheden, is het in deze omstandigheden raadzaam een deskundige in de arm te nemen.

Waarom Douffet Heuts Advocaten?

Douffet Heuts Advocaten heeft al meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van belangenbehartiging inzake ondernemingskwesties. Door deze ruime ervaring kunnen wij een goede deskundige begeleiding bieden. Daarbij speelt persoonlijk contact een fundamentele rol, aangezien een vlakke benadering niet voldoende is om u en uw onderneming goed te leren kennen. En die kennis is nodig om op passende wijze tot afhandeling van zaken te komen.