https://www.douffetheuts.nl/wat-speelt-er-in-2018-een-vijftal-onderwerpen/n67c0
 
Wat speelt er in 2018? Een vijftal onderwerpen
22 januari 2018
Douffet & Heuts
De meest bekende wijziging zal zijn in het huwelijksvermogensrecht. Wie na 1 januari 2018 trouwt, trouwt niet meer automatisch in algehele gemeenschap van goederen.
Wat speelt er in 2018? Een vijftal onderwerpen

Wat speelt er in 2018? Een vijftal onderwerpen

Trouwen en verdelen

De meest bekende wijziging zal zijn in het huwelijksvermogensrecht. Wie na 1 januari 2018 trouwt, trouwt niet meer automatisch in algehele gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alleen het vermogen dat ook vóór het huwelijk gezamenlijk was, valt in de huwelijksgemeenschap. Vermogen dat tijdens het huwelijk wordt opgebouwd valt daar ook in.

Privévermogen dat bestond vóór het huwelijk, giften en erfenissen blijven voortaan privé, tenzij de echtgenoten samen iets anders vastleggen in huwelijkse voorwaarden. Tip: hou de administratie op peil.

Toezicht en tuchtrechtspraak

De kosten van het toezicht op notarissen en gerechtsdeurwaarders worden volledig doorberekend aan deze beroepsgroepen. Ook de kosten van tuchtrechtspraak van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders worden doorberekend. De bedoeling is onder meer om de kwaliteit van deze dienstverleners op peil te houden. Let op: andere juridische dienstverleners zijn hieraan niet gebonden, uw zaak is dan niet gewaarborgd.

Hoogte smartengeld

In 2017 werd voor het eerst een naar Nederlandse begrippen grote som geld aan smartengeld toegewezen door de burgerlijke rechter. Langzaam stijgen de smartengeldbedragen die in Nederland worden toegewezen. De verwachting is dat hierdoor meer gelegenheid bestaat om hogere bedragen te vorderen.

Ook de strafrechter begint steeds meer vorderingen van benadeelde partijen toe te wijzen.

Verder moet het wetsvoorstel inzake affectieschade nog steeds met belangstelling worden gevolgd. De Eerste Kamer heeft zich opnieuw kritisch uitgelaten. Terwijl Nederland een van de achterblijvers is op dit gebied. Zo is in Duitsland in 2017 snel een recht op vergoeding van affectieschade ingevoerd.

Langer intensief toezicht

De Wet langdurig toezicht treedt volledig in werking. Zeden- en zware geweldsdelinquenten kunnen voortaan langer onder intensief toezicht blijven. Bij (dreigende) recidive kan dan eerder worden ingegrepen, denkt men. Deze doelgroep kan voortaan een zelfstandige toezichthoudende maatregel opgelegd krijgen. Deze kan aansluiten op de detentie, voorwaardelijke invrijheidsstelling, of de maatregel van terbeschikkingstelling. Daarnaast kan de rechter voor deze doelgroep de proeftijd bij de voorwaardelijke invrijheidsstelling telkens met 2 jaar verlengen. Bij beide maatregelen is er geen wettelijke maximumduur gesteld. Langdurig kan dan ook écht langdurig zijn.

Partnerdoding

De kinderrechter krijgt de bevoegdheid een beslissing te nemen over contact of omgang van kinderen met de ouder die zijn partner heeft gedood. Voor deze wet waren de middelen ontoereikend omdat het kind niet altijd de rust kreeg die noodzakelijk is na zo’n heftige en ingrijpende gebeurtenis. Voorop staat dat het kind geen speelbal mag worden bij conflicten tussen bijvoorbeeld de familie en de verdachte of veroordeelde ouder. Deze nieuwe maatregel moet er daarom voor gaan zorgen dat de situatie voor het kind beter wordt.