https://www.douffetheuts.nl/rechtsgebieden/echtscheiding/_425____NL
 

Rechtsgebieden

Ontdek wie wij zijn

Echtscheiding

Scheiden? Wanneer een huwelijk niet meer goed verloopt en geen uitzicht meer bestaat op verbetering, is scheiden vaak nog de enige uitweg.

Een echtscheiding heeft vaak grote gevolgen,zeker wanneer binnen het huwelijk ook kinderen zijn geboren. Daarnaast zal ook de huwelijksgoederengemeenschap verdeeld moeten worden, hetgeen vaak ingewikkeld blijkt te zijn. Het is daarom raadzaam om goede deskundige begeleiding te zoeken.

Echtscheidingsverzoek

Een echtscheidingsverzoek moet worden ingediend bij de rechtbank. Dit kan zowel een eenzijdig echtscheidingsverzoek, alsook een gemeenschappelijk echtscheidings- verzoek betreffen en alleen door tussenkomst van een advocaat. Een gemeenschappelijk verzoek kan alleen ingediend worden indien beide echtgenoten het volledig met elkaar eens zijn over de gevolgen van de echtscheiding.

Afspraken die echtgenoten onderling hebben gemaakt worden dan vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Wanneer partijen het niet met elkaar eens kunnen worden over de gevolgen van de echtscheiding, dan zal de advocaat namens één van de partijen een eenzijdig echtscheidingsverzoek moeten indienen. Een dergelijk verzoek gaat ook vaak gepaard met een verzoek tot vaststelling van voorlopige voorzieningen m.b.t. de echtelijke woning, alimentatie en de omgang met de kinderen.

Gezag

Voor kinderen is het vaak een heel ingrijpende gebeurtenis wanneer de ouders gaan scheiden. Het is dan ook van cruciaal belang dat met betrekking tot de verzorging en opvoeding van de kinderen, goede afspraken worden gemaakt. Echtgenoten zijn sinds 1 maart 2009 dan ook verplicht om bij scheiding een ouderschapsplan op te stellen. Dit vormt meestal een onderdeel van het echtscheidingsconvenant. Hierin worden in ieder geval afspraken vastgelegd omtrent de uitoefening van het gezag, het recht op omgang, alsmede het recht op informatie.

Partner- en kinderalimentatie

Onderhoudsverplichtingen t.a.v. echtgeno(o)t(e) en minderjarige kinderen - die tijdens het huwelijk bestaan - duren voort, ook na echtscheiding. Indien de ex-echtgenoot niet in zijn/haar eigen levensonderhoud kan voorzien, dan is er sprake van behoeftigheid en bestaat er recht op partneralimentatie.

De hoogte van de alimentatie hangt sterk af van de draagkracht van de onderhoudsplichtige, maar ook van de behoefte van de alimentatiegerechtigde. Minderjarige en jongmeerderjarige kinderen (tot 21 jaar) hebben recht op kinderalimentatie, ongeacht of zij nu behoeftig zijn of niet. Wel kan de draagkracht van de onderhoudsplichtige alsmede de behoefte van de alimentatiegerechtigde een rol spelen bij de hoogte van de kinderalimentatie.

Verdeling

Een gevolg van echtscheiding is dat de huwelijksgemeenschap wordt ontbonden en dat verdeling van de gemeenschapsgoederen moet plaatsvinden. Hoe die verdeling zal plaatsvinden hangt sterk af van het eventuele bestaan van huwelijkse voorwaarden (bijv. koude uitsluiting met Amsterdams verrekenbeding).

Bestaan er geen huwelijkse voorwaarden, dan is er sprake van een algehele gemeenschap van goederen en zullen de gemeenschapsgoederen (en schulden) bij helfte worden verdeeld. Ook kan het zo zijn dat echtgenoten tijdens het huwelijk goederen verkrijgen onder een uitsluitingsclausule (bij schenking of erfenis). Die goederen vallen niet in de gemeenschap en komen toe aan de echtgenoot die ze heeft verkregen.

Waarom Douffet Heuts Advocaten?

Douffet Heuts Advocaten heeft al meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van het behartigen van belangen inzake echtscheidingsprocedures, zowel op gemeenschappelijk verzoek, alsmede waar het een eenzijdig verzoek van een van de partijen betreft. Door deze ruime ervaring kunnen wij een goede deskundige begeleiding bieden. Daarbij wordt niet alleen naar het juridisch aspect van de zaak gekeken, maar ook naar de sociale kant. Een echtscheidingsprocedure is maatwerk, dat Douffet Heuts Advocaten door haar ruime specialistische kennis kan leveren.

 

De kosten van een advocaat

Juridische bijstand verlenen wij op basis van een uurtarief. Tot de mogelijkheden behoort ook om voor diegenen die on- of minvermogend zijn, een aanvraag voor gefinancierde rechtshulp in te dienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. In dat geval is o.a. een eigen bijdrage verschuldigd die afhankelijk is van de hoogte van het inkomen en vermogen.

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Iedereen kan te maken krijgen met juridische problemen. Een huurgeschil, contracten, ongevallen of echtscheiding, het zijn allemaal zaken waar wij in ons dagelijks leven mee te maken kunnen krijgen. Daarom staan de adviseurs van Douffet Heuts al sinds 1970 elke werkdag voor u klaar om u te helpen en te woord te staan.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Neem direct contact op met onze adviseurs