https://www.douffetheuts.nl/mw-mr-e-meuwissen/l126c10
 

Rechtsgebieden

Ontdek wie wij zijn

Echtscheiding

Het huwelijk: de belofte om bij elkaar te blijven tot de dood u scheidt. De echtscheiding: het verbreken van deze belofte omdat er sprake is van een ongelukkig huwelijk en er geen uitzicht meer bestaat op verbetering. 

Een echtscheiding is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Uw leven verandert, er moet vaak veel geregeld worden en hiermee kunnen nogal wat verschillende emoties gepaard gaan.  Onder de te regelen zaken valt ook de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap, hetgeen soms ingewikkeld kan zijn. Ook bij huwelijken na 1 januari 2018, waarvoor zonder het opmaken van huwelijkse voorwaarden een beperking van de algehele gemeenschap van goederen geldt, of wanneer er huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt, kan de verdeling of afwikkeling een hele klus zijn. Het is daarom raadzaam om goede deskundige begeleiding te zoeken van een echtscheidingsadvocaat. Die hebt u sowieso nodig: scheiden kan nooit zonder advocaat. Indien u kiest voor bijvoorbeeld een mediator, zal het echtscheidingsverzoek alsnog door een advocaat moeten worden ingediend bij de rechtbank.

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Iedereen kan te maken krijgen met juridische problemen. Een huurgeschil, contracten, ongevallen of echtscheiding, het zijn allemaal zaken waar wij in ons dagelijks leven mee te maken kunnen krijgen. Daarom staan de adviseurs van Douffet Heuts al sinds 1970 elke werkdag voor u klaar om u te helpen en te woord te staan.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Neem contact op met onze echtscheiding specialisten

mw. mr. E. Meuwissen

Echtscheiding advocaat

De procedure

Een echtscheidingsverzoek moet worden ingediend bij de rechtbank. U kunt ervoor kiezen om uw echtscheiding volledig in overleg met uw echtgenoot te regelen en bij één advocaat. In dat geval is er sprake van een gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek. Afspraken die worden gemaakt, worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. 

Indien dit niet mogelijk is, dan heeft iedere echtgenoten een eigen advocaat en zal er een eenzijdig echtscheidingsverzoek moeten worden ingediend waarop de andere echtgenoot verweer mag voeren. In deze gevallen wordt er vaak ook een verzoek gedaan tot vaststelling van voorlopige voorzieningen. Dit zijn voorzieningen die gelden voor de duur van de echtscheidingsprocedure, bijvoorbeeld over wie er in de echtelijke woning mag wonen, hoe veel partner- en/of kinderalimentatie er betaald moet worden en bij wie de kinderen voorlopig blijven wonen. Dergelijke voorzieningen brengen dus tijdelijk rust en duidelijkheid tussen partijen in een procedure die soms erg lang kan duren.  

Ouderschapsplan

Indien er kinderen in het spel zijn, dan bent u als echtgenoten tevens verplicht om bij echtscheiding een ouderschapsplan op te stellen. Een echtscheiding verandert immers niet alleen uw leven, maar ook dat van uw kinderen. Hun belang mag daarom niet uit het oog worden verloren. Met betrekking tot de verzorging en opvoeding van de kinderen zullen dan ook goede afspraken moeten worden gemaakt. Zo wordt in een ouderschapsplan onder andere vastgelegd hoe het gezag over de kinderen voortaan zal worden uitgeoefend, welke verdeling van de zorg- en opvoedingstaken van toepassing is en hoe de kinderalimentatie is geregeld.   

Kinder- en partneralimentatie

Tijdens uw huwelijk hebt u als echtgenoten een onderhoudsverplichting naar elkaar toe. Deze onderhoudsverplichting duurt na echtscheiding voort, indien een van u niet zelf in de kosten van zijn of haar levensonderhoud kan voorzien. In dat geval is er sprake van behoeftigheid en bestaat er recht op partneralimentatie. De hoogte van de partneralimentatie hangt af van de behoefte van de alimentatiegerechtigde, maar ook van de draagkracht van de alimentatieplichtige. Zo is het mogelijk dat er aan de ene zijde wel behoefte is aan partneralimentatie, maar dat er aan de andere zijde helaas geen draagkracht is voor het betalen daarvan. 

Tijdens uw huwelijk hebt u als echtgenoten tevens een onderhoudsverplichting naar uw minderjarige kinderen toe. Ook deze onderhoudsverplichting duurt na echtscheiding voort en gaat zelfs vóór op een eventueel recht op partneralimentatie. Minderjarige en jongmeerderjarige kinderen tot 21 jaar hebben recht op kinderalimentatie, ongeacht of zij nu behoeftig zijn of niet. De hoogte van de kinderalimentatie hangt af van het inkomen van de ouders tijdens het huwelijk en van de draagkracht van de ouders onderling na de echtscheiding. Toeslagen zoals kindgebonden budget spelen daarbij een rol. 

In de meeste gevallen zal er voor het bepalen van de partner- en/of kinderalimentatie een alimentatieberekening worden gemaakt door uw advocaat. 

Verdeling

Een gevolg van echtscheiding is dat de huwelijksgemeenschap wordt ontbonden en dat verdeling van de gemeenschapsgoederen moet plaatsvinden. Hoe de verdeling eruit komt te zien, is afhankelijk van hoe u het huwelijk hebt vormgegeven: bent u getrouwd in gemeenschap van goederen of zijn er huwelijkse voorwaarden opgemaakt, bijvoorbeeld koude uitsluiting met periodiek verrekenbeding of is er sprake van een finaal verrekenbeding)? Bent u getrouwd na 1 januari 2018 en hebt u verder niets laten vastleggen, dan valt alleen het vermogen dat ook vóór het huwelijk gezamenlijk was en het vermogen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, in de huwelijksgemeenschap. Privévermogen van vóór het huwelijk bijvoorbeeld, blijft dan privé en wordt niet in de verdeling betrokken.   

Waarom Douffet Heuts Advocaten?

Douffet Heuts Advocaten heeft al meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van het behartigen van belangen inzake echtscheidingsprocedures, zowel op gemeenschappelijk verzoek, alsmede waar het een eenzijdig verzoek van een van de partijen betreft. Door deze ruime ervaring kunnen wij een goede deskundige begeleiding bieden. Daarbij wordt niet alleen naar het juridisch aspect van de zaak gekeken, maar ook naar de sociale kant. Een echtscheidingsprocedure is maatwerk, dat Douffet Heuts Advocaten door haar ruime specialistische kennis kan leveren.

 

De kosten van een advocaat

Juridische bijstand verlenen wij op basis van een uurtarief. Tot de mogelijkheden behoort ook om voor diegenen die on- of minvermogend zijn, een aanvraag voor gefinancierde rechtshulp in te dienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. In dat geval is o.a. een eigen bijdrage verschuldigd die afhankelijk is van de hoogte van het inkomen en vermogen.