https://www.douffetheuts.nl/mw-mr-c-g-m-schuman/l87c14
 

Rechtsgebieden

Ontdek wie wij zijn

Strafrecht

Bijna iedereen komt wel eens in aanraking met het strafrecht. Wellicht beseffen velen dit niet, maar ook wanneer er iets te hard gereden wordt en later een bekeuring op de mat valt, hebben we te maken met het strafrecht.

Dit is geen leuke ervaring, maat het is niet anders. Strafrecht speelt een essentiële rol in onze samenleving. Zo dient de wet te worden gehandhaafd en bestaat er ook een preventieve werking van straffen.

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Iedereen kan te maken krijgen met juridische problemen. Een huurgeschil, contracten, ongevallen of echtscheiding, het zijn allemaal zaken waar wij in ons dagelijks leven mee te maken kunnen krijgen. Daarom staan de adviseurs van Douffet Heuts al sinds 1970 elke werkdag voor u klaar om u te helpen en te woord te staan.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Neem contact op met onze strafrecht specialisten

Mw. mr. C.G.M. Schuman


Wat is strafrecht?

Strafrecht is een zeer uitgebreid en complex rechtsgebied, dat veelal bestaat uit regels, maar ook een hoop uitzonderingen bevat. Overigens gaat het binnen het strafrecht nooit om de verdachte tegen het slachtoffer, maar om de verdachte tegen de samenleving, waarbij het Openbaar Ministerie optreedt namens de samenleving.

Overtredingen en misdrijven

Binnen het strafrecht spreken we van twee soorten strafbare feiten. Zo kan het voorkomen dat u bijvoorbeeld door rood licht bent gereden. Ook kan het gebeuren dat u betrapt bent op openbaar dronkenschap. Hier spreken we dan van een overtreding en die worden behandeld door de kantonrechter.

Naast deze lichte strafbare feiten, zijn er ook feiten die als ernstig strafbaar worden gekwalificeerd. Dit is het geval bij drugshandel of bijvoorbeeld diefstal. Deze vergrijpen worden behandeld door de strafsector van de rechtbank.

De rol van het Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie houdt zich bezig met het opsporen van strafbare feiten en de vervolging van de personen die strafbare feiten hebben gepleegd. Bovendien zorgt het Openbaar Ministerie ervoor dat de opgelegde vonnissen daadwerkelijk uitgevoerd worden. De opsporing van strafbare feiten wordt binnen het Openbaar Ministerie in beginsel uitgevoerd door de politie. De politie draagt zorg voor het zoeken naar bewijs, het horen van getuigen en slachtoffers en de aanhouding van verdachten.

Tevens beschikt het Openbaar Ministerie over een aantal dwangmiddelen, zoals aanhouding, inverzekeringstelling en vordering inbewaringstelling. Deze dwangmiddelen worden getoetst door een rechter. Daarbij is het noodzakelijk dat u zich laat bijstaan door een advocaat, omdat deze namelijk kan controleren of bij toepassing van de dwangmiddelen de wettelijke vereisten zijn gehanteerd. Is dit laatste niet het geval, dan heeft dit vaak invrijheidstelling tot gevolg.

De rol van de advocaat

Wanneer u verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit, is het raadzaam om een deskundige in de arm te nemen die uw belangen kan behartigen. Een advocaat controleert of alles volgens de regels van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering verloopt. Bovendien heeft een advocaat degelijke juridische kennis en kan hij onderzoeken welk verweer u het beste kunt voeren.

Twee kerntaken van een strafadvocaat zijn om te voorkomen dat onschuldige personen gestraft worden en - indien er overtuigend bewijs bestaat dat iemand daadwerkelijk een strafbaar feit gepleegd heeft - zorgen voor een juiste strafoplegging. Een advocaat zal altijd in uw belang denken en handelen, echter ook een advocaat heeft een eigen verantwoordelijkheid en dient dus eerst te bekijken of hetgeen u van deze vraagt wel tot de mogelijkheden behoort.

Waarom Douffet Heuts Advocaten?

Douffet Heuts Advocaten heeft al meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van het behartigen van belangen inzake strafrechtprocedures. Door deze ruime ervaring kunnen wij een goede deskundige begeleiding bieden. Daarbij wordt niet alleen naar het juridisch aspect van de zaak gekeken, maar ook naar de sociale kant. Een strafrechtprocedure is maatwerk, dat Douffet Heuts Advocaten door haar ruime specialistische kennis kan leveren.

 

De kosten van een advocaat

Juridische bijstand verlenen wij op basis van een uurtarief. Het behoort tot de mogelijkheden om voor diegenen die on- of minvermogend zijn, een aanvraag voor gefinancierde rechtshulp in te dienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. In dat geval is o.a. een eigen bijdrage verschuldigd die afhankelijk is van de hoogte van het inkomen en vermogen. Betreft het een overtreding die door de kantonrechter behandeld wordt, dan is rechtsbijstand op basis van een toevoeging niet in alle gevallen mogelijk. Dit kan in het eerste gesprek op kantoor aan de orde komen.