https://www.douffetheuts.nl/kinderalimentatie-en-aanvaardbaarheidstoets/_382_n___NL_127_____
 

Nieuws

Klik op een artikel om hem volledig te bekijken.

slapend-rijk-althans-bijna
Een rechtsbijstandsverlener te Den Bosch sluit een overeenkomst van opdracht met een letselschadeslachtoffer. De rechtsbijstandsverlener rekent uurtarief van € 300,-- (!) exclusief 6% kantoorkosten, verschotten en BTW, te declareren aan de aansprakelijke verzekeraar. Dat is echter niet alles. Er wordt afgesproken dat over het behaalde resultaat een succes fee van 25% in rekening wordt gebracht bij het slachtoffer.
strafbeschikking-om-niet-zomaar-accepteren
De NRC rapporteerde op 3 december jl. dat duizenden mensen door middel van een strafbeschikking van het Openbaar Ministerie onterecht zijn veroordeeld en een strafblad (justitiële documentatie) hebben. Dit bevestigt onze vermoedens en niet onbelangrijk, wij zien het ook daadwerkelijk in de praktijk.
wijziging-eigen-bijdrage-en-het-einde-van-afkoop-regresrecht-wmo
Er treden een tweetal wijzigingen in per 1 januari 2019 op het gebied van langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning. Een wijziging heeft direct gevolg voor letselschadeslachtoffers, de andere wijziging kan indirect van invloed zijn.
Bekijk het volledige artikel
27 november 2018
gaan-en-staan-waar-je-wil-niet-met-de-kinderen
Toestemming voor verhuizing van de andere ouder. Bent u voornemens om te verhuizen naar een andere stad of naar het buitenland, en neemt u daarbij uw kinderen mee? Let op: indien er sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag kan dit niet zomaar. Familierechtadvocaten kunnen u dit uitleggen. Wij geven hieronder alvast informatie.
second-opinion-door-een-advocaat
Zoveel mensen, zoveel conflicten. Ook u kunt in een situatie terechtkomen waarbij juridische hulp noodzakelijk is. Als u een rechtsbijstandsverzekering hebt, dan kunt u de zaak vaak daar aanmelden. Of deze wordt behandeld hangt af van de dekking die uw polis biedt.
Bekijk het volledige artikel
26 september 2018
dag-van-de-scheiding-14-september-2018
Op 14 september 2018 is het weer de Dag van de Scheiding. Scheiden is gewoon moeilijk. Punt. Daarom doen wij mee met deze dag. Kom binnenlopen zonder afspraak voor een gratis gesprek en advies.
Bekijk het volledige artikel
11 september 2018
whiplash-of-andere-medisch-niet-objectiveerbare-afwijkingen
In letselschadezaken is er vaak discussie over de medische klachten van de slachtoffers. Bij whiplash klachten ontbreekt meestal een medische aanwijsbare oorzaak voor de pijn en de klachten.
Bekijk het volledige artikel
5 september 2018
de-5-hardnekkige-misvattingen-bij-familierecht
We hebben ze verzameld: 5 hardhardnekkige misvattingen bij familierecht. Allemaal regelmatig in de praktijk gehoord!
verval-van-recht-ex-art-7-941-bw-voor-mogelijk-liegende-third-party-hoge-raad-nee-bewijs-na-17-jaar-nog-mogelijk
Bij een auto-ongeluk in 2001 claimde een vrouw dat zij als bijrijder van de aangereden auto letsel had opgelopen. De vrouw had eerst geen klachten, maar wel de volgende dag waarvoor zij zich meldt bij haar huisarts.
wooncorporatie-veroordeeld-tot-aanpakken-overlast
Een eigen, betaalbare plek is fijn. Wat als dat wordt verpest door aanhoudende geluidsoverlast van omwonenden of (ernstige) gebreken aan de door u gehuurde woning? Wat blijft er dan nog over van uw woongenot?
partneralimentatie-niet-oneindig
Dat partneralimentatie een maximale duur kent, is meestal bekend. Ook dat de hoogte van de partneralimentatie afhankelijk is van de behoefte van de alimentatiegerechtigde (de ontvanger van de alimentatie) en de draagkracht om te betalen door de alimentatieplichtige (degene die moet betalen) is bij velen bekend.
opzetclausule-en-aansprakelijkheidsverzekering
Op 13 april 2018 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak over de toepassing van de opzetclausule bij een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. De casus betrof een zeer triest geval.
wetsvoorstel-affectieschade-aangenomen-in-eerste-kamer
Het wetsvoorstel affectieschade is ook door de Eerste Kamer aangenomen! Wat houdt het voorstel (kort) in?
wel-niet-klagen-bij-letselschade
Niemand houdt van klagers en niemand - althans een groot aantal mensen niet - houdt van klagen. Als goede behandelaar van letselschadezaken moet je daar op bedacht zijn.
familiezaken-vanuit-de-beleving-van-het-kind
Dagelijks behartigen wij de belangen van onze cliënten in zaken betreffende het personen- en familierecht. Dit is het onderdeel van ons burgerlijk recht dat zich bezighoudt met kwesties in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen.
zwarte-doos-voor-iedereen
Afgelopen week kwam het nieuwsbericht binnen dat de grote verzekeraars graag een soort zwarte doos in iedere auto verplicht zien worden. Veel moderne auto’s hebben al zo’n event data-recorder.
erkenning-en-ouderlijk-gezag
Er kan niet genoeg worden benadrukt dat erkenning en het ouderlijk gezag niet hetzelfde is. Deze twee begrippen vaak door elkaar gehaald, terwijl ze een geheel andere juridische betekenis hebben en andere consequenties met zich brengen.
kaper-op-de-kust-vaststelling-vaderschap-en-erfrechtelijke-gevolgen
Als uw vader overlijdt en u komt erachter dat u een halfbroer/zus heeft waar u het bestaan niet van af wist, dan heeft dat natuurlijk grote emotionele gevolgen binnen uw familie.
toestemming-voor-vakantie-met-kids
Op wintersport met de kinderen willen gaan tijdens carnaval, maar de andere ouder werkt niet mee? Wees voortaan op tijd met regelen.
Bekijk het volledige artikel
16 februari 2018
vergoeding-letselschade-en-bijstandsuitkering-probleem
Extra aandacht verdient het slachtoffer van een ongeval dat een uitkering heeft op grond van de Participatiewet. Waarom?
Bekijk het volledige artikel
14 februari 2018
wat-speelt-er-in-2018-een-vijftal-onderwerpen
De meest bekende wijziging zal zijn in het huwelijksvermogensrecht. Wie na 1 januari 2018 trouwt, trouwt niet meer automatisch in algehele gemeenschap van goederen.
vijf-hardnekkige-misvattingen-bij-familierecht
Mensen komen bij ons met vragen en problemen die zij graag opgelost zien. Soms worden de problemen veroorzaakt door misvattingen bij de mensen zelf.
Bekijk het volledige artikel
1 september 2017
kindgebonden-budget-en-alimentatie-alweer
Het kindgebonden budget bij alimentatie blijft interessant. In oktober 2015 heeft de Hoge Raad duidelijk gemaakt dat bij de berekening..
ook-voor-werkgever-schadevergoeding-bij-vertraagde-vlucht
Kan een werkgever aanspraak maken op schadevergoeding als gevolg van schade door een vertraagde vlucht waarmee de werknemer reist?
fiets-of-geen-fiets
Deze nieuwe elektrische fietsen roepen vragen op, zoals: wat is de maximumsnelheid en hoe zit het met de aansprakelijkheid?
verkeersongeluk-schadevergoeding-en-smartengeld
Deelnemen aan het verkeer kan een risicovolle bezigheid zijn. Door rood rijden, geen voorrang verlenen, op de smartphone bezig zijn......
letselschadeadvocaat-kost-u-niets
De aansprakelijke persoon die de schade heeft veroorzaakt, moet de rekening van jouw letselschadeadvocaat betalen.
wat-is-letselschade
In de auto van achteren aangereden terwijl u voor het verkeerslicht stil stond ? Uw kind een litteken dankzij de hond van de buren?
incasso-onbetaalde-rekening-laat-geen-geld-liggen
Rekeningen niet op tijd betalen. Iets vergeten kan iedereen. De ondernemer ergert zich ondertussen groen en geel.
verzekeraar-keert-niet-uit-bij-verkeersongeval-door-smartphone
De smartphone maakt onderdeel uit van ons dagelijks leven. We gebruiken de smartphone vaak en in allerlei situaties en niet alleen om te bellen.
transitievergoeding-bij-een-slapend-dienstverband
Sinds juli 2015 heeft een werknemer recht op een transitievergoeding bij het beëindigen van een  dienstverband dat twee jaar of langer heeft geduurd.
reizen-naar-het-buitenland-met-kinderen-let-dan-op
Elk minderjarig kind staat onder gezag. De moeder waaruit het kind geboren wordt, heeft van rechtswege ouderlijk gezag over het kind.
growshopverbod
De Opiumwet heeft als doel het gebruik van opium en andere verdovende middelen in te perken.
kinderalimentatie-en-bijstandsverhaal-dubieuze-houding-gemeente
Regelmatig schrijven wij op onze blog over het onderwerp kinderalimentatie.
facebook-en-wraakporno-update
Weet u nog? Ons artikel over het privé(seks)leven van een 21-jarige vrouw dat op Facebook te grabbel werd gegooid door een (tot op heden nog steeds!) anoniem persoon?
vanaf-vandaag-recht-op-advocaat-meerderjarige-verdachte-bij-politieverhoor
Alvorens tot de kern van dit blog te komen, allereerst even een duik in de hierbij relevante Europese regelgeving en de toepassing daarvan in Nederland. 
zorgplicht-werkgever-bij-bedrijfsongevallen
Werkgevers dienen er voor te zorgen dat werknemers onder veilige omstandigheden hun werk uitvoeren.
letselschadevergoeding-van-invloed-op-het-recht-van-bijstand
Bij het vaststellen of iemand in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering, kijkt de gemeente die de Participatiewet uitvoert.
recht-op-second-opinion-bij-een-bedrijfsarts
Met het oog op een veranderde arbeidsmarkt en de noodzaak tot een grotere duurzame inzetbaarheid van de bevolking, zal het kabinet concrete maatregelen nemen.
beland-in-zsm-van-het-om-boete-niet-direct-betalen
ZSM-afhandeling wordt door het Openbaar Ministerie toegepast bij kleine delicten. Het staat voor zorgvuldig, snel en op maat met betrekking tot het afdoeningstraject.
schadevergoeding-slachtoffer-misdrijf
Begin van dit jaar is een uitspraak van het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch de dader volledig verantwoordelijk gesteld voor het vergoeden van de schade van het slachtoffer.
kan-ik-in-nederland-scheiden
We krijgen vaak binnen onze praktijk deze vraag te horen. Dan gaat het met name om cliënten die in het buitenland zijn gehuwd of naar het buitenland zijn verhuisd.
dagloonberekening-sinds-1-juli-2015
In maart 2015 hebt u in een bijdrage van een van onze advocaten o.a. kunnen lezen dat er naast veranderingen in het arbeidsrecht per 1 januari 2015.
Bekijk het volledige artikel
1 september 2015
verzekeraar-van-veroordeelde-vergoedt-letselschade-politieagente
Politieagente heeft letselschade: zij breekt een vinger door een verdachte die zich losrukt en er vandoor gaat.
Bekijk het volledige artikel
1 september 2015
valse-stukken-en-onjuiste-argumenten-bij-ontslagverzoek-afgestraft
Onze cliënte werd door haar werkgever plotseling geconfronteerd met een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De werkgever voerde valse stukken en onjuiste argumenten aan om zijn gelijk te halen.
Bekijk het volledige artikel
1 september 2015
inwerkingtreding-europese-verordening-erfrecht
De meeste mensen weten wel wat erfrecht inhoudt en dat het een en ander bij een notaris moet worden geregeld en niet bij een advocaat.
facebook-en-wraakporno-revisited
Het gebruik van Social Media is vandaag de dag bijna niet meer weg te denken uit onze samenleving. Zowel bedrijven als gewone burgers maken volop gebruik van bijvoorbeeld Facebook: winacties.
ontslag-op-staande-voet-vanwege-whatsapp-berichten
Een ontslag op staande voet heeft vergaande gevolgen voor de werknemer. Een van die gevolgen is dat de werknemer na het ontslag geen recht heeft op een WW-uitkering.
welke-algemene-voorwaarden-van-toepassing
De Hoge Raad heeft zich onlangs uitgesproken over de vraag welke bepalingen van twee sets algemene voorwaarden van toepassing zijn. Een vraag waar bedrijven veelvuldig mee worden geconfronteerd.
overval-op-supermarkt-supermarkt-aansprakelijk-voor-schade-werkneemster
In april 2005 werd een filiaal van Albert Heijn overvallen door twee gemaskerde mannen met een vuurwapen en een stroomstootwapen via de deur aan de achterzijde van het filiaal.
faillissement-aanvragen-als-incassomiddel
Wanneer een debiteur een vordering van een schuldeiser niet betaalt, dan biedt de wet de mogelijkheid om het faillissement van de debiteur aan te vragen.
kranten-nu-ook-voor-advocaten-niet-meer-nodig
In het kader van modernisering en digitalisering is de Wet bekendmakingen aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats in het leven geroepen.
hoge-raad-waarschuwt-verzekeringsmaatschappijen-in-letselschadezaken
In een recente uitspraak (februari 2015) heeft de Hoge Raad duidelijke taal gesproken in het voordeel van een verkeersslachtoffer en is voor de advocaat een handig middel om slachtoffers te helpen in het traject om vergoeding van letselschade.
veranderingen-arbeidsrecht-per-1-juli-2015
Hoe gaat het ook alweer in zijn werk voor wat betreft de beëindiging van een arbeidsovereenkomst onder elkaar?
kinderalimentatie-wat-gebeurde-er-na-01-01-2015
In de richtlijnen voor het berekenen van kinderalimentatie is ingegaan op de Wet hervorming kindregelingen die per 1 januari 2015 in werking is getreden. Gescheiden ouders.
beleidsvrijheid-gemeenten-bij-toepassing-drank-en-horecawet
Recent plaatsten wij een artikel over letterlijke toepassing van de wet die voor cliënten tot een hoogst onrechtvaardige uitkomst kan leiden. Daarbij werd opgemerkt dat de wet ook veel open normen bevat die nader ingevuld moeten worden en waarbij interpretatie een vereiste is.
even-opfrissen-wijzigingen-arbeidsrecht-per-1-januari-2015
Eerder hebben we in een tweetal artikelen uiteengezet welke voornemens er zijn om het arbeidsrecht te wijzigen. Deze artikelen vindt u hier en hier.
letterlijke-toepassing-wet-leidt-weleens-tot-een-hoogst-onrechtvaardige-uitkomst
Onze samenleving kan niet functioneren zonder wet- en regelgeving en rechtspraak. Een gebrek hieraan leidt tot wanorde. Hoewel niet altijd direct merkbaar.
vernietiging-verdeling-ontbonden-huwelijksgemeenschap-op-grond-van-dwaling
Partijen die met elkaar gehuwd zijn zonder het maken van huwelijkse voor­waarden, vormen een gemeenschap.
slachtoffer-van-een-ongeval
Slachtoffers van een ongeval, worden vaak keihard gecon­fron­teerd met het letsel dat een dergelijk ongeval teweeg brengt, zeker wanneer het gaat om ernstig letsel.
mediation-in-strafzaken
Mediation in strafzaken houdt in, dat de verdachte en het slachtoffer in een strafzaak met elkaar in gesprek kunnen gaan onder begeleiding van een professionele bemiddelaar, de mediator.
erkenning-van-de-nederlandse-echtscheiding-in-marokko
Wilt u gaan scheiden? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! Wilt u daarna de echtscheidingsbeschikking in Marokko laten erkennen? Dan bent u ook bij ons aan het juiste adres!
omgang-alleen-een-recht-of-ook-een-plicht
Wanneer cliënten zich melden op ons kantoor met problemen die te maken hebben met hun kinderen, dan gaat het vaak over omgangsproblemen.
verbod-om-nevenwerkzaamheden-te-verrichten
Het komt dikwijls voor dat in een arbeidsovereenkomst een verbod om nevenwerkzaamheden te verrichten is opgenomen. Dit verbod is anders dan het zogenaamde concurrentiebeding.
het-wraken-van-een-rechter-ex-art-36-en-37-rv
De rechtspraak hoort onafhankelijk, integer en vooral onpartijdig te zijn. Daarenboven wordt van de rechtspraak maatschappelijke betrokkenheid verwacht
voorlopige-hechtenis-schorsing-en-wijziging-schorsingsvoorwaarden-ex-art-81-sv
Wanneer u wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit kunt u worden aangehouden en in voorlopige hechtenis geplaatst op verzoek van de officier van justitie en na toewijzing hiervan door de rechter-commissaris.
nieuw-wetsvoorstel-affectieschade-en-verzorgingskosten
Met vergoeding voor affectieschade of “shockschade” wordt bedoeld: schadevergoeding (smartengeld) voor nabestaanden en naasten van degenen die overleden zijn of letsel hebben opgelopen.
update-wetswijzigingen-arbeidsrecht-en-ontslagrecht
Het wetsvoorstel Werk en Zekerheid is vorige week ( 10 juni 2014) door de Eerste Kamer aangenomen. De wet wordt in drie delen ingevoerd op verschillende momenten.
het-nieuwe-ontslagrecht-en-wijzigingen-in-het-arbeidsrecht
Het wetsvoorstel werk en zekerheid is bij de Tweede kamer ingediend in november 2013 en wordt in juni 2014 in de Eerste Kamer behandeld. Door de nieuwe wet wijzigt een aantal belangrijke onderwerpen in het arbeidsrecht op ingrijpende wijze.
chauffeur-van-beroep-rijbewijs-en-het-cbr
Bent u chauffeur van beroep en bent u aangehouden vanwege rijden onder invloed van alcohol, dan wachtte u voorheen een zeer kostbaar traject met verstrekkende gevolgen vanwege het optreden van het CBR.
partneralimentatie-beeindigen-voor-afloop-wettelijke-termijn
Onderhoudsverplichtingen ten aanzien van uw partner – die tijdens het huwelijk bestaan – duren voort, ook na echtscheiding of ontbinding van uw geregistreerd partnerschap.
huren-en-verhuren
“Ieder huisje heeft zijn kruisje”, maar wanneer u te maken hebt met bijvoorbeeld aanhoudende geluidsoverlast van omwonenden of (ernstige) gebreken aan de door u gehuurde woning dan is er vaak geen sprake meer van rustig woongenot en zijn er meestal maar twee oplossingen voorhanden.
vergoeding-kosten-na-vrijspraak
Indien u als verdachte in een strafrechtelijke procedure wordt vervolgd, kan dit naast de nodige stress vaak ook een hoop kosten voor u met zich meebrengen.
ontneming-wederrechtelijk-verkregen-voordeel
Wanneer iemand door middel van criminele activiteiten geld verdient, noemt men dit “wederrechtelijk verkregen voordeel”. Illustratief hierbij is bijvoorbeeld de kweek van hennep.
update-kinderalimentatie-en-de-aanvaardbaarheidstoets
Het gerechtshof Den Haag heeft op 13 november 2013 een belangrijke uitspraak gedaan over kinderalimentatie en de aanvaardbaarheidstoets.
update-kinderalimentatie
De gewijzigde richtlijnen van de Werkgroep Alimentatienormen maken geen onderscheid tussen uitkering en inkomen uit dienstverband/onderneming waarvan de draagkracht van de alimentatieplichtige moet worden bepaald.
opgelet-wijzigingen-kinderalimentatie
Per 1 januari 2015 wijzigen de regelingen die ouders ondersteunen. Enkel de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag worden gehandhaafd.
update-kinderalimentatie
Het gerechtshof Den Haag heeft op 13 november 2013 een belangrijke uitspraak gedaan over kinderalimentatie en de aanvaardbaarheids-toets.
letsel-door-val-in-restaurant-of-supermarkt
Letselschade door val in restaurant of supermarkt: heeft het slachtoffer recht op schadevergoeding?
wat-te-doen-bij-invordering-rijbewijs
De wegenverkeerswet biedt de politie de mogelijkheid om in bepaalde gevallen het rijbewijs van bestuurders van motorvoertuigen in te vorderen.
vrije-advocaatkeuze-rechtsbijstandverzekering
Het Europees Hof van Justitie heeft op 7 november 2013 bepaald dat verzekerden van een rechtsbijstandsverzekering recht hebben op een advocaat naar keuze en dus niet verplicht kunnen worden te werken met een jurist van de verzekeraar.
pas-op-voor-sneeuw-en-gladheid
Met de winter in aantocht een welgemeende en serieuze waarschuwing.
Eind 2012 heeft de Werkgroep Alimentatienormen een voorstel opgesteld voor de Richtlijn vereenvoudiging kinderalimentatie.

Kinderalimentatie en aanvaardbaarheidstoets

Eind 2012 heeft de Werkgroep Alimentatienormen een voorstel opgesteld voor de Richtlijn vereenvoudiging kinderalimentatie. De Richtlijn, inmiddels geruime tijd definitief, heeft wijzigingen per 1 januari 2013 en per 1 april 2013 teweeg gebracht. Een van die wijzigingen betreft de invoering van de aanvaardbaarheidstoets.

Volgens de nieuwe Richtlijn wordt bij berekening van de draagkracht van de alimentatieplichtige niet meer met de lasten in elk specifiek geval rekening gehouden, maar gaat men uit van forfaitaire bedragen. Er is een draagkrachttabel geïntroduceerd, waaruit te lezen valt welk bedrag aan draagkracht bij welk netto besteedbaar inkomen hoort. Die tabel is opgesteld aan de hand van een gestandaardiseerde formule, te weten dat 30% van het netto besteedbaar inkomen beschikbaar dient te zijn voor woonlasten en dat € 800, € 825 of € 850 in mindering wordt gebracht ten behoeve van het minimale eigen levensonderhoud. Op de uitkomst van deze formule dient nog het draagkrachtpercentage voor kinderalimentatie (70%) te worden toegepast.

Zijn er echter meer lasten dan in een standaardgeval en leidt dit tot een hoger draagkrachtloos inkomen en derhalve tot onaanvaardbare situaties, dan kan de alimentatieplichtige een beroep doen op de aanvaardbaarheidstoets en kan hij betogen dat er rekening dient te worden gehouden met een hoger draagkrachtloos inkomen dan hetgeen uit de formule volgt. Een beroep hierop is nodig indien tussen partijen geschil bestaat of er sprake is van extra lasten en of dit effect zou moet hebben op de draagkracht van de alimentatieplichtige. Indien succesvol dient het draagkrachtloos inkomen met die meerdere lasten te worden verhoogd.

De Werkgroep Alimentatienormen stelt vast dat sprake is van een onaanvaardbare situatie indien de alimentatieplichtige bij de vast te stellen kinderalimentatie niet meer in de noodzakelijke kosten van bestaan kan voorzien of van zijn inkomen na vermindering van de lasten minder dan 90% van de voor hem geldende bijstandsnorm overhoudt.

Tot op heden zijn er acht uitspraken gepubliceerd waarin een partij ter beoordeling aan de rechter een beroep heeft gedaan op de aanvaardbaarheidstoets. Wat kan uit deze uitspraken worden opgemaakt?

In de uitspraak van 11 april 2013 oordeelde de Rechtbank Noord-Holland dat het beroep op de aanvaardbaarheidstoets van de man niet slaagt, omdat hij weliswaar wel de kosten van de echtelijke woning zal blijven betalen maar dat hij zelf geen eigen woonlasten heeft. Volgens de rechtbank is met de gehanteerde formule al rekening gehouden met woonlasten, waardoor rekening is gehouden met betaling van de kosten van de echtelijke woning, ook al woont de man er zelf niet meer. De rechtbank verhoogt het draagkrachtloos inkomen van man wel met € 150,-- omdat partijen hebben afgesproken dat de man dit bedrag voor de aflossing van een schuld zal blijven voldoen. Tot zover slaagt het beroep van de man op de aanvaardbaarheidstoets wel.

Verschillend hierin zijn de uitspraken van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 25 april 2013, de Rechtbank Den Haag van 5 juni 2013 en de Rechtbank Rotterdam van 7 juni 2013. In deze zaken worden de hogere lasten niet klakkeloos in aanmerking genomen. Het verschil is dat het bestaan van die hogere lasten althans het effect van die hogere lasten op de draagkracht door de wederpartij werd betwist, zodat er inhoudelijk over geoordeeld moest worden.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat gezien het netto besteedbaar inkomen van de man van € 1.925,--, de betaling door de man van een ING polis premie van € 45,38 per maand voor hem niet zal leiden tot het niet meer kunnen voorzien in de noodzakelijke kosten van bestaan of tot het overhouden van minder dan 90% van de voor hem geldende bijstandsnorm.

In de zaak voorgelegd aan de Rechtbank Den Haag is geoordeeld dat de man zijn netto woonlasten onvoldoende inzichtelijk heeft gemaakt en dat hij bovendien sinds het uiteengaan van partijen steeds een bedrag, hoger dan de vast te stellen kinderalimentatie heeft voldaan op de gezamenlijke kindrekening van partijen en dat hij daarnaast kosten in natura heeft voldaan op momenten dat de kinderen bij hem waren in de uitoefening van het co-ouderschap. Volgens de rechtbank is niet gebleken dat hij voor deze bijdragen op zijn vermogen heeft moeten interen. Met anderen woorden, nu hij die kosten al die tijd heeft betaald, wordt hij ook in staat geacht om de vast te stellen kinderalimentatie te voldoen.

De Rechtbank Rotterdam oordeelde in haar uitspraak dat het beroep van de man op de aanvaardbaarheidstoets niet kan slagen, omdat zijn netto woonlasten (uiteindelijk) even hoog zullen zijn als het berekende forfait van 30% van zijn netto besteedbaar inkomen. De rechtbank past echter zelf de aanvaardbaarheidstoets toe, omdat de man hogere omgangskosten zal hebben nu de kinderen met de moeder in Spanje zullen gaan wonen en hij ze aldaar tien keer per jaar gaat bezoeken.

Wat daarna volgt is vreemd. Het verschil tussen de hoogte van de kinderalimentatie bij wel en geen toepassing van de aanvaardbaarheidstoets bedraagt € 7,25. Gezien dit geringe verschil is de rechtbank van mening dat het hogere bedrag in dit specifieke geval niet onaanvaardbaar is stelt de hogere bijdrage vast. Dit lijkt niet correct, nu de kosten van de omgang in Spanje niet betwist althans weersproken waren. De rechtbank zou dan niet moeten komen tot een beoordeling van het soort effect dat die extra kosten met zich meebrengen maar had zij simpelweg de lagere bijdrage moeten vaststellen. Ook al levert dit een zeer klein verschil op. Temeer nu door de jaarlijkse indexering een dergelijk klein bedrag op lange termijn wel een wezenlijk verschil kan opleveren.

Uit de uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch van 27 juni 2013 blijkt (overigens ook uit andere uitspraken maar in deze expliciet door middel van de aanvaardbaarheidstoets) dat een verzoek tot nihilstelling van de kinderalimentatie ook na wijziging van de Richtlijn mogelijk is, ondanks dat er minimumbedragen zijn ingevoerd voor inkomens tot € 1.250,-- netto per maand. Het netto besteedbaar inkomen van de man in deze zaak steeg al niet boven de voor hem toepasselijke bijstandsnorm uit en het hof oordeelde aldus dat hij geen draagkracht had. Het hof kwam derhalve niet eens toe aan de vraag of na aftrek van de lasten het inkomen van de man minder dan 90% van de voor hem geldende bijstandsnorm bedroeg.

De vraag is dan ook of de in de Richtlijn opgenomen minimumbijdragen houdbaar zijn. Diegenen die immers op bijstandsnorm leven, zullen wellicht vaker minder dan 90% daarvan overhouden na aftrek van relevante lasten. Handhaving van die minimumbijdragen kan ertoe leiden dat de alimentatieplichtige tot de minimumbijdragen wordt verplicht, of dat de alimentatiegerechtigde minder ontvangt omdat zij zelf ook die minimumbijdragen voor haar rekening moet nemen. Het loont zich dan ook om juist bij de minimuminkomens een berekening op de oude manier te maken naast de forfaitaire bedragen.

Uit de overige drie uitspraken blijkt geen bijzonder oordeel over de aanvaardbaarheidstoets, maar valt het een en ander wel op dat noemenswaardig is.

Te zien is bijvoorbeeld dat een hogere percentage ten behoeve van de zorgkorting mogelijk is en derhalve niet stopt bij 35%. Hiermee wordt deels tegemoetgekomen aan ouders die co-ouderschap toepassen, maar het gegeven dat co-ouderschap hogere kosten met zich meebrengt is daarmee nog niet ondervangen.

Voorts past de rechtbank Limburg in haar uitspraak van 3 juli 2013 de formule zelf aan ter berekening van de draagkracht van de man. Zo lijkt het althans, omdat uit de uitspraak niet volgt dat de vrouw dit zelf ook heeft betoogd. De rechtbank haalt de woonkostencomponent van 30% van het netto besteedbaar inkomen uit de formule omdat de man geen woonlasten heeft. De rechtbank verhoogt het netto draagkrachtloos inkomen vervolgens wel met € 95,-- omdat de man deze kosten verbonden aan de woning wel heeft.

Dit is opmerkelijk, nu de Werkgroep Alimentatienormen met het invoeren van deze formule eenvoud en uniformiteit beoogde. De uitspraak van de Rechtbank Limburg laat echter wel zien dat een redenering andersom mogelijk, te weten dat het draagkrachtloos inkomen lager is dan conform de formule. In de praktijk heeft men zich eerder kritisch geuit hierover, omdat het draagkrachtloos inkomen van een alimentatieplichtige vaak genoeg lager is dan de forfaitaire vaststelling, zodat er eigenlijk meer draagkracht zou zijn voor kinderalimentatie. Dit zal al gauw het geval zijn indien de alimentatieplichtige samenwoont en zijn woonlasten kan delen met een partner. In de oude Richtlijn diende men dan rekening te houden met de helft van de woonlasten. De Werkgroep Alimentatienormen heeft hier geen woord aan besteed in haar nieuwe Richtlijn.

Star vasthouden aan de forfaitaire formule ter berekening van het draagkrachtloos inkomen ten behoeve van de kinderalimentatie kan derhalve leiden tot vreemde uitkomsten, hetgeen ten tijde van het voorstel van de Werkgroep Alimentatienormen reeds werd voorzien.

Dit blijkt bijvoorbeeld uit de berekening van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in haar uitspraak van 10 september 2013. Aangezien de berekening van partneralimentatie nog op de oude manier plaatsvindt, rekening houdend met de specifieke omstandigheden van het geval, wordt gerekend met de daadwerkelijke lasten van de alimentatieplichtige. Dit, in tegenstelling uiteraard tot de forfaitaire berekening bij kinderalimentatie. In deze uitspraak heeft dit ertoe geleid dat de forfaitaire woonlasten van de man bij de vaststelling van de kinderalimentatie hoger waren dan de werkelijke woonlasten van man bij de berekening van zijn draagkracht ten behoeve van de partneralimentatie.

Hoewel de totale behoefte van de kinderen hoger was dan de behoefte van de vrouw aan partneralimentatie, volgde door handhaving van de Richtlijn dat niet volledig in de behoefte van de kinderen werd voorzien maar dat het meerdere van de draagkracht van de man werd besteed voor partneralimentatie.

Dit is in strijd met de wet en zelfs met de eigen doelstelling van de nieuwe Richtlijn van de Werkgroep Alimentatienormen, te weten dat kinderalimentatie voorrang heeft boven partneralimentatie. Het is afwachten of rechters de kant van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden opgaan of de kant van de Rechtbank Limburg.

Samenvattend blijkt uit de tot nu toe voorhanden zijnde gepubliceerde uitspraken dat een beroep op de aanvaardbaarheidstoets goed en gedetailleerd onderbouwd moet worden, maar dat zo nu en dan ook eigen invulling daarvan door rechters plaatsvindt. Over het algemeen wordt door de Richtlijn niet bereikt wat beoogd is, te weten eenvoud, versimpeling, uniformering en duidelijkheid. Enerzijds wordt de Richtlijn domweg toegepast en sluit men de ogen voor het resultaat daarvan terwijl dit in strijd is met de wet, anderzijds wordt creatief omgegaan met de Richtlijn en wordt de forfaitaire formule aangepast aan de omstandigheden van het geval. Aan de advocaat derhalve om hier bedachtzaam op te zijn.

naleving-van-de-omgangsregeling
Een omgangsregeling kan in gezamenlijk overleg tot stand komen of door de rechter op verzoek van één van de ouders vastgesteld worden.
gemeente-sittard-geleen-en-hondenbelasting
Gemeente Sittard-Geleen heft belasting voor het houden van een hond. Dit is algemeen bekend. Die heffing volgt uit de Verordening hondenbelasting 2010 van de gemeente Sittard-Geleen.
openbaar-ministerie-niet-ontvankelijk
Heden heeft de rechtbank Limburg locatie Maastricht een bijzondere uitspraak gedaan in een grote strafzaak, waarin advocaat mr. Van Tilborg een van de verdachten bijstaat. Het betreft de zaak `Landlord`.
de-wet-normering-topinkomens-de-wnt
Voor werknemers in de publieke sector is de tijd van de onbeperkte gouden handdruk voorbij!
verhoging-eigen-bijdrage-advocaat
Sinds het Salduz-arrest van het Europees Hof voor de Rechten van Mens hebben verdachten recht op bijstand van een advocaat voorafgaand aan het verhoor bij de politie.
Bekijk het volledige artikel
1 september 2013
verhoging-eigen-bijdrage-advocaat
Sinds het Salduz-arrest van het Europees Hof voor de Rechten van Mens hebben verdachten recht op bijstand van een advocaat voorafgaand aan het verhoor bij de politie.