https://www.douffetheuts.nl/gaan-en-staan-waar-je-wil-niet-met-de-kinderen/_382_n__0_NL_152
 

Nieuws

Klik op een artikel om hem volledig te bekijken.

Toestemming voor verhuizing van de andere ouder. Bent u voornemens om te verhuizen naar een andere stad of naar het buitenland, en neemt u daarbij uw kinderen mee? Let op: indien er sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag kan dit niet zomaar. Familierechtadvocaten kunnen u dit uitleggen. Wij geven hieronder alvast informatie.
gaan-en-staan-waar-je-wil-niet-met-de-kinderen

Bent u voornemens om te verhuizen naar een andere stad of naar het buitenland, en neemt u daarbij uw kinderen mee? Let op: indien er sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag kan dit niet zomaar. Familierechtadvocaten kunnen u dit uitleggen. Wij geven hieronder alvast informatie.

ouderlijk gezag verhuizen

 

 

 

 

 

 

Uiteraard staat het de ouders vrij om te verhuizen. Een verhuizing naar een andere stad betekent echter veelal dat kinderen uit hun vertrouwde omgeving worden weggehaald. Ook kan een verhuizing op een grotere afstand een de contacten met de achterblijvende ouder beperken.   

Als u samen het ouderlijk gezag over de kinderen uitoefent, hebt u de toestemming van de andere ouder nodig voor de verhuizing naar een andere stad of ander land. Wanneer de andere ouder niet instemt met een verhuizing, dan kan vervangende toestemming bij de rechtbank worden gevraagd. Een advocaat dient dit verzoek namens u in. De rechtbank zal dan een belangenafweging maken tussen de belangen van de ouder die wenst te verhuizen, de belangen van de kinderen en de belangen van de achterblijvende ouder.

In de rechtspraak zijn een aantal criteria ontwikkeld waaraan de rechter toetst bij een verzoek tot vervangende toestemming voor verhuizing. De rechter zal onder meer beoordelen of de verhuizing goed doordacht en voorbereid is. Daarbij zal de rechter afwegen of er een noodzaak om te verhuizen bestaat en of er al voorbereidingen zijn getroffen voor de verhuizing.

De rechter toetst ook of er alternatieven zijn aangeboden ter compensatie van de gevolgen van de verhuizing. Alternatieven voor de contacten tussen de kinderen en de achterblijvende ouder, maar ook voor de extra reiskosten die het gevolg van een verhuizing kunnen zijn. Het is immers van belang dat de contacten tussen de kinderen en de achterblijvende ouder ook na de verhuizing worden bevorderd en kunnen plaatsvinden. De verhuizende ouder kan bijvoorbeeld een tegemoetkoming in de reiskosten bieden aan de achterblijvende ouder, om zo de contacten te kunnen bevorderen.

De rechter neemt verder in de belangenafweging mee de continuïteit van de zorg over de kinderen na de verhuizing, alsmede de mate waarin de ouders in staat zijn met elkaar te overleggen. Verder speelt de leeftijd van de kinderen een rol, hun eigen mening (afhankelijk van de leeftijd) en de mate waarin het kind geworteld is in de woonomgeving en/of gewend is aan verhuizingen.

Of en in hoeverre de rechter vervangende toestemming verleent voor de verhuizing, is daarom volledig afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Over het algemeen geldt: hoe verder de verhuizing zal plaatsvinden, des te zwaarder de eisen zijn die gesteld worden aan de verhuizing. Het belang van het kind staat altijd voorop. Uw advocaat kan met enige mate van zekerheid beoordelen of uw verzoek zal stranden of juist succesvol zal zijn.

Een verhuizing op grotere afstand brengt overigens ook mee dat de kinderen naar een nieuwe school zullen gaan. Ook voor de aanmelding op de nieuwe school is in principe toestemming van de andere ouder nodig. Wanneer de andere ouder daarvoor geen toestemming verleent, kan daarvoor eveneens vervangende toestemming worden verzocht aan de rechtbank. Informeer uw advocaat daarom ook meteen over de andere zaken die u wilt regelen. De advocaat kan dan in het verzoek deze zaken combineren en het tegelijk aan de rechter voorleggen.

Heeft u overigens alleen het gezag en wenst u te verhuizen? U heeft dan formeel geen toestemming nodig van de andere ouder. Wel rust er op u als ouder een verplichting om de contacten tussen de kinderen en de andere niet-gezaghebbende ouder te bevorderen. Een veel gemaakte fout is dat er helemaal geen overleg met de andere ouder hoeft plaats te vinden. Dat u alleen het ouderlijk gezag hebt, neemt niet weg dat u uw beslissing om te verhuizen aan de andere ouder moet voorleggen en deze moet consulteren. Ook wanneer er geen sprake van gezamenlijk gezag is, kan een verhuizing worden tegengehouden,  wanneer dit zou betekenen dat de contacten van het kind met de andere ouder worden belemmerd en daarmee het belang van het kind in het gedrang komt.

Indien u van plan bent om op korte termijn te gaan verhuizen en u niet zeker ervan bent of u dit zomaar kunt doen, of heeft de andere ouder al laten weten geen toestemming te verlenen of lukt het u niet om afspraken te maken, of bent u juist de achterblijvende ouder en bent u het niet eens met de verhuizing, neem dan contact op. Onze advocaten helpen u graag verder.

Zoveel mensen, zoveel conflicten. Ook u kunt in een situatie terechtkomen waarbij juridische hulp noodzakelijk is. Als u een rechtsbijstandsverzekering hebt, dan kunt u de zaak vaak daar aanmelden. Of deze wordt behandeld hangt af van de dekking die uw polis biedt.
second-opinion-door-een-advocaat
Bekijk het volledige artikel
26 september 2018
Op 14 september 2018 is het weer de Dag van de Scheiding. Scheiden is gewoon moeilijk. Punt. Daarom doen wij mee met deze dag. Kom binnenlopen zonder afspraak voor een gratis gesprek en advies.
dag-van-de-scheiding-14-september-2018
Bekijk het volledige artikel
11 september 2018
In letselschadezaken is er vaak discussie over de medische klachten van de slachtoffers. Bij whiplash klachten ontbreekt meestal een medische aanwijsbare oorzaak voor de pijn en de klachten.
whiplash-of-andere-medisch-niet-objectiveerbare-afwijkingen
Bekijk het volledige artikel
5 september 2018
We hebben ze verzameld: 5 hardhardnekkige misvattingen bij familierecht. Allemaal regelmatig in de praktijk gehoord!
de-5-hardnekkige-misvattingen-bij-familierecht
Bij een auto-ongeluk in 2001 claimde een vrouw dat zij als bijrijder van de aangereden auto letsel had opgelopen. De vrouw had eerst geen klachten, maar wel de volgende dag waarvoor zij zich meldt bij haar huisarts.
verval-van-recht-ex-art-7-941-bw-voor-mogelijk-liegende-third-party-hoge-raad-nee-bewijs-na-17-jaar-nog-mogelijk
Een eigen, betaalbare plek is fijn. Wat als dat wordt verpest door aanhoudende geluidsoverlast van omwonenden of (ernstige) gebreken aan de door u gehuurde woning? Wat blijft er dan nog over van uw woongenot?
wooncorporatie-veroordeeld-tot-aanpakken-overlast
Dat partneralimentatie een maximale duur kent, is meestal bekend. Ook dat de hoogte van de partneralimentatie afhankelijk is van de behoefte van de alimentatiegerechtigde (de ontvanger van de alimentatie) en de draagkracht om te betalen door de alimentatieplichtige (degene die moet betalen) is bij velen bekend.
partneralimentatie-niet-oneindig
Op 13 april 2018 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak over de toepassing van de opzetclausule bij een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. De casus betrof een zeer triest geval.
opzetclausule-en-aansprakelijkheidsverzekering
Het wetsvoorstel affectieschade is ook door de Eerste Kamer aangenomen! Wat houdt het voorstel (kort) in?
wetsvoorstel-affectieschade-aangenomen-in-eerste-kamer
Niemand houdt van klagers en niemand - althans een groot aantal mensen niet - houdt van klagen. Als goede behandelaar van letselschadezaken moet je daar op bedacht zijn.
wel-niet-klagen-bij-letselschade
Dagelijks behartigen wij de belangen van onze cliënten in zaken betreffende het personen- en familierecht. Dit is het onderdeel van ons burgerlijk recht dat zich bezighoudt met kwesties in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen.
familiezaken-vanuit-de-beleving-van-het-kind
Afgelopen week kwam het nieuwsbericht binnen dat de grote verzekeraars graag een soort zwarte doos in iedere auto verplicht zien worden. Veel moderne auto’s hebben al zo’n event data-recorder.
zwarte-doos-voor-iedereen
Er kan niet genoeg worden benadrukt dat erkenning en het ouderlijk gezag niet hetzelfde is. Deze twee begrippen vaak door elkaar gehaald, terwijl ze een geheel andere juridische betekenis hebben en andere consequenties met zich brengen.
erkenning-en-ouderlijk-gezag
Als uw vader overlijdt en u komt erachter dat u een halfbroer/zus heeft waar u het bestaan niet van af wist, dan heeft dat natuurlijk grote emotionele gevolgen binnen uw familie.
kaper-op-de-kust-vaststelling-vaderschap-en-erfrechtelijke-gevolgen
Op wintersport met de kinderen willen gaan tijdens carnaval, maar de andere ouder werkt niet mee? Wees voortaan op tijd met regelen.
toestemming-voor-vakantie-met-kids
Bekijk het volledige artikel
16 februari 2018
Extra aandacht verdient het slachtoffer van een ongeval dat een uitkering heeft op grond van de Participatiewet. Waarom?
vergoeding-letselschade-en-bijstandsuitkering-probleem
Bekijk het volledige artikel
14 februari 2018
De meest bekende wijziging zal zijn in het huwelijksvermogensrecht. Wie na 1 januari 2018 trouwt, trouwt niet meer automatisch in algehele gemeenschap van goederen.
wat-speelt-er-in-2018-een-vijftal-onderwerpen
Fouten begaan door medici. Een gevoelig onderwerp. De fout wordt doorgaans niet met opzet gemaakt maar de gevolgen kunnen groot zijn.
medische-fouten
Mensen komen bij ons met vragen en problemen die zij graag opgelost zien. Soms worden de problemen veroorzaakt door misvattingen bij de mensen zelf.
vijf-hardnekkige-misvattingen-bij-familierecht
Bekijk het volledige artikel
1 september 2017
Het kindgebonden budget bij alimentatie blijft interessant. In oktober 2015 heeft de Hoge Raad duidelijk gemaakt dat bij de berekening..
kindgebonden-budget-en-alimentatie-alweer
Kan een werkgever aanspraak maken op schadevergoeding als gevolg van schade door een vertraagde vlucht waarmee de werknemer reist?
ook-voor-werkgever-schadevergoeding-bij-vertraagde-vlucht
Deze nieuwe elektrische fietsen roepen vragen op, zoals: wat is de maximumsnelheid en hoe zit het met de aansprakelijkheid?
fiets-of-geen-fiets
Deelnemen aan het verkeer kan een risicovolle bezigheid zijn. Door rood rijden, geen voorrang verlenen, op de smartphone bezig zijn......
verkeersongeluk-schadevergoeding-en-smartengeld
De aansprakelijke persoon die de schade heeft veroorzaakt, moet de rekening van jouw letselschadeadvocaat betalen.
letselschadeadvocaat-kost-u-niets
In de auto van achteren aangereden terwijl u voor het verkeerslicht stil stond ? Uw kind een litteken dankzij de hond van de buren?
wat-is-letselschade
Rekeningen niet op tijd betalen. Iets vergeten kan iedereen. De ondernemer ergert zich ondertussen groen en geel.
incasso-onbetaalde-rekening-laat-geen-geld-liggen
De smartphone maakt onderdeel uit van ons dagelijks leven. We gebruiken de smartphone vaak en in allerlei situaties en niet alleen om te bellen.
verzekeraar-keert-niet-uit-bij-verkeersongeval-door-smartphone
Sinds juli 2015 heeft een werknemer recht op een transitievergoeding bij het beëindigen van een  dienstverband dat twee jaar of langer heeft geduurd.
transitievergoeding-bij-een-slapend-dienstverband
Elk minderjarig kind staat onder gezag. De moeder waaruit het kind geboren wordt, heeft van rechtswege ouderlijk gezag over het kind.
reizen-naar-het-buitenland-met-kinderen-let-dan-op
De Opiumwet heeft als doel het gebruik van opium en andere verdovende middelen in te perken.
growshopverbod
Regelmatig schrijven wij op onze blog over het onderwerp kinderalimentatie.
kinderalimentatie-en-bijstandsverhaal-dubieuze-houding-gemeente
Weet u nog? Ons artikel over het privé(seks)leven van een 21-jarige vrouw dat op Facebook te grabbel werd gegooid door een (tot op heden nog steeds!) anoniem persoon?
facebook-en-wraakporno-update
Alvorens tot de kern van dit blog te komen, allereerst even een duik in de hierbij relevante Europese regelgeving en de toepassing daarvan in Nederland. 
vanaf-vandaag-recht-op-advocaat-meerderjarige-verdachte-bij-politieverhoor
Werkgevers dienen er voor te zorgen dat werknemers onder veilige omstandigheden hun werk uitvoeren.
zorgplicht-werkgever-bij-bedrijfsongevallen
Bij het vaststellen of iemand in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering, kijkt de gemeente die de Participatiewet uitvoert.
letselschadevergoeding-van-invloed-op-het-recht-van-bijstand
Met het oog op een veranderde arbeidsmarkt en de noodzaak tot een grotere duurzame inzetbaarheid van de bevolking, zal het kabinet concrete maatregelen nemen.
recht-op-second-opinion-bij-een-bedrijfsarts
ZSM-afhandeling wordt door het Openbaar Ministerie toegepast bij kleine delicten. Het staat voor zorgvuldig, snel en op maat met betrekking tot het afdoeningstraject.
beland-in-zsm-van-het-om-boete-niet-direct-betalen
Begin van dit jaar is een uitspraak van het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch de dader volledig verantwoordelijk gesteld voor het vergoeden van de schade van het slachtoffer.
schadevergoeding-slachtoffer-misdrijf
We krijgen vaak binnen onze praktijk deze vraag te horen. Dan gaat het met name om cliënten die in het buitenland zijn gehuwd of naar het buitenland zijn verhuisd.
kan-ik-in-nederland-scheiden
In maart 2015 hebt u in een bijdrage van een van onze advocaten o.a. kunnen lezen dat er naast veranderingen in het arbeidsrecht per 1 januari 2015.
dagloonberekening-sinds-1-juli-2015
Bekijk het volledige artikel
1 september 2015
Politieagente heeft letselschade: zij breekt een vinger door een verdachte die zich losrukt en er vandoor gaat.
verzekeraar-van-veroordeelde-vergoedt-letselschade-politieagente
Bekijk het volledige artikel
1 september 2015
Onze cliënte werd door haar werkgever plotseling geconfronteerd met een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De werkgever voerde valse stukken en onjuiste argumenten aan om zijn gelijk te halen.
valse-stukken-en-onjuiste-argumenten-bij-ontslagverzoek-afgestraft
Bekijk het volledige artikel
1 september 2015
De meeste mensen weten wel wat erfrecht inhoudt en dat het een en ander bij een notaris moet worden geregeld en niet bij een advocaat.
inwerkingtreding-europese-verordening-erfrecht
Het gebruik van Social Media is vandaag de dag bijna niet meer weg te denken uit onze samenleving. Zowel bedrijven als gewone burgers maken volop gebruik van bijvoorbeeld Facebook: winacties.
facebook-en-wraakporno-revisited
Een ontslag op staande voet heeft vergaande gevolgen voor de werknemer. Een van die gevolgen is dat de werknemer na het ontslag geen recht heeft op een WW-uitkering.
ontslag-op-staande-voet-vanwege-whatsapp-berichten
De Hoge Raad heeft zich onlangs uitgesproken over de vraag welke bepalingen van twee sets algemene voorwaarden van toepassing zijn. Een vraag waar bedrijven veelvuldig mee worden geconfronteerd.
welke-algemene-voorwaarden-van-toepassing
In april 2005 werd een filiaal van Albert Heijn overvallen door twee gemaskerde mannen met een vuurwapen en een stroomstootwapen via de deur aan de achterzijde van het filiaal.
overval-op-supermarkt-supermarkt-aansprakelijk-voor-schade-werkneemster
Wanneer een debiteur een vordering van een schuldeiser niet betaalt, dan biedt de wet de mogelijkheid om het faillissement van de debiteur aan te vragen.
faillissement-aanvragen-als-incassomiddel
In het kader van modernisering en digitalisering is de Wet bekendmakingen aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats in het leven geroepen.
kranten-nu-ook-voor-advocaten-niet-meer-nodig
In een recente uitspraak (februari 2015) heeft de Hoge Raad duidelijke taal gesproken in het voordeel van een verkeersslachtoffer en is voor de advocaat een handig middel om slachtoffers te helpen in het traject om vergoeding van letselschade.
hoge-raad-waarschuwt-verzekeringsmaatschappijen-in-letselschadezaken
Hoe gaat het ook alweer in zijn werk voor wat betreft de beëindiging van een arbeidsovereenkomst onder elkaar?
veranderingen-arbeidsrecht-per-1-juli-2015
In de richtlijnen voor het berekenen van kinderalimentatie is ingegaan op de Wet hervorming kindregelingen die per 1 januari 2015 in werking is getreden. Gescheiden ouders.
kinderalimentatie-wat-gebeurde-er-na-01-01-2015
Recent plaatsten wij een artikel over letterlijke toepassing van de wet die voor cliënten tot een hoogst onrechtvaardige uitkomst kan leiden. Daarbij werd opgemerkt dat de wet ook veel open normen bevat die nader ingevuld moeten worden en waarbij interpretatie een vereiste is.
beleidsvrijheid-gemeenten-bij-toepassing-drank-en-horecawet
Eerder hebben we in een tweetal artikelen uiteengezet welke voornemens er zijn om het arbeidsrecht te wijzigen. Deze artikelen vindt u hier en hier.
even-opfrissen-wijzigingen-arbeidsrecht-per-1-januari-2015
Onze samenleving kan niet functioneren zonder wet- en regelgeving en rechtspraak. Een gebrek hieraan leidt tot wanorde. Hoewel niet altijd direct merkbaar.
letterlijke-toepassing-wet-leidt-weleens-tot-een-hoogst-onrechtvaardige-uitkomst
Partijen die met elkaar gehuwd zijn zonder het maken van huwelijkse voor­waarden, vormen een gemeenschap.
vernietiging-verdeling-ontbonden-huwelijksgemeenschap-op-grond-van-dwaling
Slachtoffers van een ongeval, worden vaak keihard gecon­fron­teerd met het letsel dat een dergelijk ongeval teweeg brengt, zeker wanneer het gaat om ernstig letsel.
slachtoffer-van-een-ongeval
Mediation in strafzaken houdt in, dat de verdachte en het slachtoffer in een strafzaak met elkaar in gesprek kunnen gaan onder begeleiding van een professionele bemiddelaar, de mediator.
mediation-in-strafzaken
Wilt u gaan scheiden? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! Wilt u daarna de echtscheidingsbeschikking in Marokko laten erkennen? Dan bent u ook bij ons aan het juiste adres!
erkenning-van-de-nederlandse-echtscheiding-in-marokko
Wanneer cliënten zich melden op ons kantoor met problemen die te maken hebben met hun kinderen, dan gaat het vaak over omgangsproblemen.
omgang-alleen-een-recht-of-ook-een-plicht
Het komt dikwijls voor dat in een arbeidsovereenkomst een verbod om nevenwerkzaamheden te verrichten is opgenomen. Dit verbod is anders dan het zogenaamde concurrentiebeding.
verbod-om-nevenwerkzaamheden-te-verrichten
De rechtspraak hoort onafhankelijk, integer en vooral onpartijdig te zijn. Daarenboven wordt van de rechtspraak maatschappelijke betrokkenheid verwacht
het-wraken-van-een-rechter-ex-art-36-en-37-rv
Wanneer u wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit kunt u worden aangehouden en in voorlopige hechtenis geplaatst op verzoek van de officier van justitie en na toewijzing hiervan door de rechter-commissaris.
voorlopige-hechtenis-schorsing-en-wijziging-schorsingsvoorwaarden-ex-art-81-sv
Met vergoeding voor affectieschade of “shockschade” wordt bedoeld: schadevergoeding (smartengeld) voor nabestaanden en naasten van degenen die overleden zijn of letsel hebben opgelopen.
nieuw-wetsvoorstel-affectieschade-en-verzorgingskosten
Het wetsvoorstel Werk en Zekerheid is vorige week ( 10 juni 2014) door de Eerste Kamer aangenomen. De wet wordt in drie delen ingevoerd op verschillende momenten.
update-wetswijzigingen-arbeidsrecht-en-ontslagrecht
Het wetsvoorstel werk en zekerheid is bij de Tweede kamer ingediend in november 2013 en wordt in juni 2014 in de Eerste Kamer behandeld. Door de nieuwe wet wijzigt een aantal belangrijke onderwerpen in het arbeidsrecht op ingrijpende wijze.
het-nieuwe-ontslagrecht-en-wijzigingen-in-het-arbeidsrecht
Bent u chauffeur van beroep en bent u aangehouden vanwege rijden onder invloed van alcohol, dan wachtte u voorheen een zeer kostbaar traject met verstrekkende gevolgen vanwege het optreden van het CBR.
chauffeur-van-beroep-rijbewijs-en-het-cbr
Onderhoudsverplichtingen ten aanzien van uw partner – die tijdens het huwelijk bestaan – duren voort, ook na echtscheiding of ontbinding van uw geregistreerd partnerschap.
partneralimentatie-beeindigen-voor-afloop-wettelijke-termijn
“Ieder huisje heeft zijn kruisje”, maar wanneer u te maken hebt met bijvoorbeeld aanhoudende geluidsoverlast van omwonenden of (ernstige) gebreken aan de door u gehuurde woning dan is er vaak geen sprake meer van rustig woongenot en zijn er meestal maar twee oplossingen voorhanden.
huren-en-verhuren
Indien u als verdachte in een strafrechtelijke procedure wordt vervolgd, kan dit naast de nodige stress vaak ook een hoop kosten voor u met zich meebrengen.
vergoeding-kosten-na-vrijspraak
Wanneer iemand door middel van criminele activiteiten geld verdient, noemt men dit “wederrechtelijk verkregen voordeel”. Illustratief hierbij is bijvoorbeeld de kweek van hennep.
ontneming-wederrechtelijk-verkregen-voordeel
Het gerechtshof Den Haag heeft op 13 november 2013 een belangrijke uitspraak gedaan over kinderalimentatie en de aanvaardbaarheidstoets.
update-kinderalimentatie-en-de-aanvaardbaarheidstoets
De gewijzigde richtlijnen van de Werkgroep Alimentatienormen maken geen onderscheid tussen uitkering en inkomen uit dienstverband/onderneming waarvan de draagkracht van de alimentatieplichtige moet worden bepaald.
update-kinderalimentatie
Per 1 januari 2015 wijzigen de regelingen die ouders ondersteunen. Enkel de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag worden gehandhaafd.
opgelet-wijzigingen-kinderalimentatie
Het gerechtshof Den Haag heeft op 13 november 2013 een belangrijke uitspraak gedaan over kinderalimentatie en de aanvaardbaarheids-toets.
update-kinderalimentatie
Letselschade door val in restaurant of supermarkt: heeft het slachtoffer recht op schadevergoeding?
letsel-door-val-in-restaurant-of-supermarkt
De wegenverkeerswet biedt de politie de mogelijkheid om in bepaalde gevallen het rijbewijs van bestuurders van motorvoertuigen in te vorderen.
wat-te-doen-bij-invordering-rijbewijs
Het Europees Hof van Justitie heeft op 7 november 2013 bepaald dat verzekerden van een rechtsbijstandsverzekering recht hebben op een advocaat naar keuze en dus niet verplicht kunnen worden te werken met een jurist van de verzekeraar.
vrije-advocaatkeuze-rechtsbijstandverzekering
Met de winter in aantocht een welgemeende en serieuze waarschuwing.
pas-op-voor-sneeuw-en-gladheid
Eind 2012 heeft de Werkgroep Alimentatienormen een voorstel opgesteld voor de Richtlijn vereenvoudiging kinderalimentatie.
kinderalimentatie-en-aanvaardbaarheidstoets
Een omgangsregeling kan in gezamenlijk overleg tot stand komen of door de rechter op verzoek van één van de ouders vastgesteld worden.
naleving-van-de-omgangsregeling
Gemeente Sittard-Geleen heft belasting voor het houden van een hond. Dit is algemeen bekend. Die heffing volgt uit de Verordening hondenbelasting 2010 van de gemeente Sittard-Geleen.
gemeente-sittard-geleen-en-hondenbelasting
Heden heeft de rechtbank Limburg locatie Maastricht een bijzondere uitspraak gedaan in een grote strafzaak, waarin advocaat mr. Van Tilborg een van de verdachten bijstaat. Het betreft de zaak `Landlord`.
openbaar-ministerie-niet-ontvankelijk
Voor werknemers in de publieke sector is de tijd van de onbeperkte gouden handdruk voorbij!
de-wet-normering-topinkomens-de-wnt
Sinds het Salduz-arrest van het Europees Hof voor de Rechten van Mens hebben verdachten recht op bijstand van een advocaat voorafgaand aan het verhoor bij de politie.
verhoging-eigen-bijdrage-advocaat
Bekijk het volledige artikel
1 september 2013
Sinds het Salduz-arrest van het Europees Hof voor de Rechten van Mens hebben verdachten recht op bijstand van een advocaat voorafgaand aan het verhoor bij de politie.
verhoging-eigen-bijdrage-advocaat