https://www.douffetheuts.nl/erkenning-van-de-nederlandse-echtscheiding-in-marokko/n107c0
 
Wilt u gaan scheiden? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! Wilt u daarna de echtscheidingsbeschikking in Marokko laten erkennen? Dan bent u ook bij ons aan het juiste adres!

Erkenning van de Nederlandse echtscheiding in Marokko

Wilt u gaan scheiden? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! Wilt u daarna de echtscheidingsbeschikking in Marokko laten erkennen? Dan bent u ook bij ons aan het juiste adres! Wij zullen u daarin begeleiden.

Door de nieuwe Marokkaanse familiewet van 2004, de Mudawwana, is het Marokkaanse echtscheidingsrecht dicht in de buurt gekomen van het Nederlands echtscheidingsrecht. Een van de belangrijkste wijzigingen is de invoering van een nieuwe echtscheidingsgrond, de shiqaaq, oftewel de duurzame ontwrichting. De duurzame ontwrichting werd vóór 2004 in de Marokkaanse familiewet niet geaccepteerd als een reden om van echt te scheiden.

Sinds 2004 is het voor Marokkaanse Nederlanders (in Marokko gehuwd of in Nederland gehuwd naar Marokkaans recht) die in Nederland zijn gescheiden dus makkelijker geworden om de Nederlandse echtscheiding door Marokko te laten erkennen. Zij hoeven geen tweede echtscheidingsprocedure in Marokko te doorlopen. Zij kunnen gezamenlijk of afzonderlijk een advocaat in Marokko machtigen om het verzoek tot erkenning van de Nederlandse echtscheiding in te dienen bij een Marokkaanse rechtbank. Zij hoeven hiervoor dus niet naar Marokko af te reizen om het verzoek in te dienen of een zitting bij te wonen. De procedure in Marokko duurt in de regel zes maanden.

Voorwaarden voor de erkenning van de Nederlandse echtscheiding in Marokko:

  • tegen de echtscheidingsbeschikking is geen hoger beroep meer mogelijk;

  • de echtscheidingsbeschikking moet zijn ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand in Nederland;

  • de echtscheidingsbeschikking mag niet in strijd zijn met de Marokkaanse openbare orde.  Een voorbeeld van strijdigheid met de Marokkaanse openbare orde is een echtscheidingsbeschikking waarin de vrouw met het eenhoofdig gezag over het kind van partijen is belast. In Marokko oefent namelijk de vader zowel tijdens als na het huwelijk het gezag over zijn kind(eren) uit. Wij kunnen in dat geval namens u de rechtbank verzoeken de beslissing over het gezag niet in de echtscheidingsbeschikking op te nemen.

Het is verder niet vereist dat Marokkaans recht op de Nederlandse echt-scheidingsprocedure is toegepast. Wel is het van belang dat de Nederlandse rechter vermeldt dat een verzoening tussen de echtgenoten niet mogelijk was, nu in Marokko de rechter verplicht is om een verzoeningspoging te doen.  Tot slot is het belangrijk om de juiste documenten te verzamelen. Het komt dikwijls voor dat een verzoek om erkenning van een Nederlandse echtscheiding wordt afgewezen, omdat het verzoek niet voorzien is van de juiste documenten of omdat de juiste legalisatiestempels op de documenten ontbraken.

De volgende documenten zijn vereist en moeten, voor zover nodig, gelegaliseerd worden:

  • de originele Marokkaanse huwelijksakte of een gewaarmerkt en gedateerd afschrift daarvan;

  • de originele echtscheidingsbeschikking of een gewaarmerkt en gedateerd afschrift daarvan;

  • bewijsstuk dat tegen de echtscheidingsbeschikking geen hoger beroep meer mogelijk is;

  • de originele kennisgeving van inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand of een gewaarmerkt en gedateerd afschrift van de akte van inschrijving.

Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u gaan scheiden en daarna uw echtscheiding in Marokko laten erkennen, neemt u dan contact op. Ook als u al gescheiden bent en u de beschikking in Marokko wilt laten erkennen, staat zij u graag bij. Let wel, voor het proces om een echtscheiding in Marokko te laten erkennen wordt geen gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) verleend.